Penger til pensjon skal gå til pensjon

– Regelverket per i dag er slik at private barnehager ikke må bruke hele pensjonstilskuddet til pensjon. Det fører dessverre til at noen barnehage-eiere isteden velger å putte disse pengene i egen lomme, sier Terje Skyvulstad. Foto: Eli K. Korsmo

Ny forskning: private barnehager bruker i gjennomsnitt mye mindre til pensjon enn de får fra det offentlige. — De ansatte skal ha samme rettigheter, uavhengig av eierform, sier Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad.

Publisert 29.10.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Klassekampen og Vårt Land refererer i dag til et forskningsprosjekt som viser at kommersielle barnehager får store offentlige tilskudd til pensjon som de ansatte ikke får glede av.

De kommersielle barnehagene hadde i perioden 2009–2013 pensjons­utgifter tilsvarende 3,6 prosent av lønnskostnadene, mens de automatisk får et tilskudd til å dekke pensjonsutgifter tilsvarende 13 prosent av lønnskostnadene.

Det er Høgskolen Innlandet som har laget forskningsrapporten på oppdrag fra LO. Den blir lagt fram i dag.

Pensjonene må gå til ansatte

Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad mener rapporten bygger opp under det fagbevegelsen har sagt lenge om at pensjonene til de ansatte i både private og offentlige barnehager må være like gode.

– Tilskudd til pensjon i private barnehager må justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske utgiftene. En endring til fordel for å dekke barnehagens faktiske utgifter, vil ikke ramme barnehager med gode pensjonsavtaler og tariffavtale. Men det vil redusere muligheten til å bruke dårlige pensjonsavtaler for å øke fortjenesten, sier Skyvulstad.

Stor fortjeneste

En rapport fra revisjonsselskapet BDO viste i fjor at egenkapitalavkastningen i barnehageselskapene har vært på 28,3 prosent i årlig gjennomsnitt de siste ti årene.
Til sammenligning har Oslo Børs hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 8,4 prosent i perioden.

Dårligere lønn

Det er tilskuddsordningen for private barnehager som er hovedårsaken til at kommersiell barnehagedrift er lønnsom, ifølge rapporten. Den gir de private barnehagene et minimumtilskudd i pensjon på 13 prosent av kommunalt lønnsnivå, mens pensjonsutgiftene til de kommersielle gjennomsnittlig ikke utgjør mer enn 5-­6 prosent.

Et hovedfunn i rapporten viser at ansatte i de kommersielle barnehagene har mellom 4 - 5 prosent lavere lønn. Og pensjonssparingen er betydelig lavere. Når de kommersielle så får samme tilskudd som de offentlige, gir dette store overskudd til eierne, skriver Vårt Land.


– De private barnehagene er offentlig finansiert, da burde kommunene kunne kreve like lønns og pensjonsvilkår for dem som jobber der. De ansatte gjør jo samme jobben uavhengig av hvem som eier barnehagen Terje Skyvulstad

Flere kommersielle

I rapporten har forskerne tatt for seg salg av ni barnehageselskaper som har solgt barnehager, noe som viser enorme gevinster på til sammen over 600 millioner kroner.

De siste 12 årene har det kommet nesten 1000 nye kommersielle barnehager, mens antallet ­ideelle er halvert, skriver Klassekampen.


Les hele saken i Klassekampen her

Les mer om privatisering og kommersialisering her

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder