Ønsker å stille like krav til private

Terje Skyvulstad på vei inn til stortingshøring om profitt og mangfold i barnehagesektoren. Foto: Anne Karin Sæther

— Utdanningsforbundet mener det må åpnes for at kommunene i større grad kan stille krav om vilkår til de private barnehagene, sier Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad.

Publisert 26.10.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I dag er det slik at private barnehager ikke har de samme kravene til for eksempel opptak av barn med spesielle behov som de kommunale barnehagene har.

I forrige uke deltok Skyvulstad på en stortingshøring om et forslag fra SV og Rødt om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste.


Forslaget fra SV og Rødt

Her er de viktigste kravene i forslaget fra SV-leder Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes (Rødt):

  • En statlig plan for opptrapping av kommunal og ideelt eierskap og drift av barnehager.
  • Meldeplikt og kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager.
  • Nye eiere må søke om tilskudd på nytt når de har kjøpt en barnehage.

Utdanningsforbundet støtter de to siste kravene, men ikke det første.

– Vi er helt enig i at offentlige midler til barnehage og foreldrebetaling til barnehage skal komme barna til gode i form av et bedre barnehagetilbud. Og vi mener en debatt om hvordan vi skal nå et slikt mål er viktig, men Utdanningsforbundet mener den debatten bør handle om noe større enn bare synet på private eiere i norske barnehager, sier Skyvulstad.

Krav må gjelde alle barnehager

– Vi mener debatten må handle om hvilke krav myndighetene kan stille til alle barnehager i Norge, både private og offentlige. Det er store forskjeller i kvalitet innenfor både private og offentlige barnehager. Vi mener derfor at tiltakene i representantforslaget knyttet til meldeplikt, forkjøpsrett og ordning med at nye eiere må søke tilskudd på nytt kan være steg i riktig retning for å styrke den offentlige styringen og kontrollen med barnehagesektoren, sier Skyvulstad.

Tilsynene må styrkes

Utdanningsforbundet mener også det er viktig at tilsynene med barnehagene styrkes for å sikre alle barn og barnehageansatte like gode vilkår.

– Det har vært en nedbemanning i både barnehage- og skolefaglig kompetanse i kommunene i det siste. Det er veldig vanskelig å drive tilsyn med barnehagene hvis ikke kompetanse til dette finnes i kommunene. Det er viktig at disse ressursene nå styrkesTerje Skyvulstad

 

Pensjonene må bedres

Han er også opptatt av at pensjonene til de ansatte i både private og offentlige barnehager må være like gode.
– Tilskudd til pensjon i private barnehager bør justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske utgiftene. En endring til fordel for å dekke barnehagens faktiske utgifter, vil ikke ramme barnehager med gode pensjonsavtaler og tariffavtale. Men det vil redusere muligheten til å bruke dårlige pensjonsavtaler for å øke fortjenesten, sier nestlederen i Utdanningsforbundet.

Prosessen videre

Nå behandler utdannings- og forskningskomitéen høringssvarene og avgir innstilling i saken 13.11. Deretter går saken videre til endelig behandling i Stortinget som foreløpig er satt til 22.11.

Samtidig er regjeringen nå i gang med en gjennomgang av regelverket i barnehagene.

– Regjeringen foretar nå en helhetlig gjennomgang av regelverket og lønnsomheten i barnehagesektoren. Dette er en viktig gjennomgang for å øke kunnskapen om hvordan eksisterende regelverk er tilpasset strukturen i dagens barnehagesektor og ivaretar mangfoldet av barnehager, avslutter Terje Skyvulstad.

I tillegg til Utdanningsforbundet deltok NHO, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Fagforbundet og KS samt representanter for to ideelle barnehager på stortingshøringen.

Her ligger Dok 8-forslaget fra Lysbakken og Moxnes

Vår høringsuttalelse om Dok 8-forslaget

Se arkivopptakene fra høringen her

 

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder

Utdanningsforbundets forslag

For et år siden foreslo Utdanningsforbundet disse fire tiltakene for et mer likeverdig barnehagetilbud for alle barnehager:

  • En minstenorm for bemanning og barnehagelærere
  • Kommunene må få mulighet til å stille krav om for eksempel åpningstid, og opptak av barn med særskilte behov, til barnehager som mottar offentlig støtte 
  • Det må innføres et lovkrav, tilsvarende friskoleloven, som sikrer at alle ansatte i private barnehager kan kreve lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager
  • Tilskudd til pensjon i private barnehager bør justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske utgiftene