Ny tillitsreform: – Ingen quick-fix

TILLIT: - Politikerne vil vise oss som fagfolk tillit ved å slippe oss til og gi oss muligheten til å finne de beste måtene å jobbe på, mener Steffen Handal. I forslaget til en ny tillitsreform vil Ap, SV og Sp blant annet dempe testfokuset i skolen

En tillitsreform i skolen med færre politiske krav om testing og kartlegging, og mer tiltro til lærerens faglige valg. Det vil Ap, SV og Sp ha. – Dette viser vei mot en mer troverdig, forskningsbasert og krevende utdanningspolitikk, mener Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

Publisert 24.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Handal understreker at Utdanningsforbundet setter stor pris på at Ap, SV og Sp tar dette initiativet nå. Han håper at forslaget får flertall i Stortinget.

– Skoleledere og lærere må ta det store ansvaret det er å bygge tillit mellom samfunnet og skolen på en annen måte enn ved bruk av forenklede rangeringer av resultater på utvalgte tester, mener Handal. – Utdanning handler ikke om enkle sammenhenger, sier Utdanningsforbundets leder, med henvisning til testkulturen.

Partiene bak forslaget ber regjeringen gjennomføre totalt sju tiltak for å gi landets lærere mer tillit og albuerom. De vil blant annet å redusere lærernes rapportering og dokumentasjonskrav, slik at lærerens handlingsrom og tid med elevene ivaretas. Partiene vil også ha en gjennomgang av dagens system for testing og kvalitetsvurdering, og endre opplæringsloven slik at lærernes faglige skjønns- og beslutningsmyndighet både blir klargjort og styrket.

Dempet testfokus

– Det er svært krevende øvelser politikerne begir seg inn på. Tilliten som skal bygges må skapes på andre måter enn ved tiltak som alene har som mål at elevene scorer bedre på utvalgte prøver, men med målsetning om at hele samfunnsmandatet skal nås, sier Handal.

– Politikerne peker ikke på quick fix-løsninger, men på skolens folk. De vil vise oss som fagfolk tillit ved å slippe oss til og gi oss muligheten til å finne de beste måtene å jobbe på, mener han.

Ap, SV og Sp foreslår flere tiltak for å dempe testfokuset i skolen, blant annet at ansettelseskontrakter for skoleledere og rektorer ikke skal inneholde detaljerte målkrav til elevenes resultater. Dessuten vil partiene ha en gjennomgang av dagens vurderingssystem med eksamener og standpunktvurderinger.


«(...) det hjelper verken med dyktige lærere eller etter- og videreutdanning dersom lærerne tvinges til å bruke tiden sin på å rapportere om elever som sliter, i stedet for å hjelpe dem.», heter det i representantforslaget, som nå er til behandling i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Her kan du lese hele Dok.8-forslaget

Den enkelte skole må velge hvilke kartlegginger og prøver som er nødvendige, basert på daglige vurderinger, mener partiene. 


– Dette har støtte hos oss med erfaringskompetanse, men også i forskningslitteraturen, påpeker Handal.

– Profesjonelle avgjørelser

Han er opptatt av at lærere må vise seg tilliten verdig, og at lærere har et offentlig ansvar for undervisningsvalgene sine. Og for at en tillitsreform skal fungere, må lærernes yrkesutøvelse forankres i et profesjonelt fellesskap.

– Vi bør snakke mindre om metodefrihet og mer om metodeansvar, sier Handal.

Han viser til at Stortinget nylig har presisert at lærerne skal kunne velge undervisningsmetoder.

– Lærernes valg er offentlige handlinger, og bør være profesjonelle avgjørelser som både skal kunne forklares og stå seg i møte med kritikk. Vi skal dyrke kritikk og unngå skråsikkerhet, og bruke tiden vår på det som styrker undervisningen, mener Utdanningsforbundets leder.

Handal trekker fram den pågående fagfornyelsen, og mener at den faller godt sammen med en tillitsreform. I fagfornyelsen revideres alle lærerplanene og lærerprofesjonen er med hele veien.

– Det er også et uttrykk for tillit. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, andre relevante aktører og jeg har i et brev oppfordret alle landets skoler om å prioritere dette arbeidet. Vi må se på dette som en mulighet til å starte vår del av tillitsbyggingen, understreker Handal.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet