Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen

Ragnhild Lied er fornøyd med at ny IA-avtale er inngått. Foto: Unio.

Det er enighet om ny Intensjonsavtale. Sentralt er at det skal satses på forebyggende arbeidsmiljøarbeid – samtidig som avtalen sikrer sykelønnsordningen.

– Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. At den nå er på plass, sikrer sykelønnsordningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Lied er også fornøyd med at forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde i den nye Intensjonsavtalen («IA-avtalen»).

Ny utforming

Den nye fireårige IA-avtalen om et inkluderende arbeidsliv er annerledes enn tidligere avtaler. Den nye avtalen gjelder hele arbeidslivet, ikke bare IA-bedrifter. Det vil si at alle virksomheter får tilgang til IA-avtalens virkemidler. Inkluderingsdugnaden skal heretter ivareta behovet for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet. Det er satt av penger til flere tiltak – blant annet skal det etableres særskilte programmer for utvalgte sektorer og bransjer, og det skal lages en webportal.

Unio-lederen er spesielt fornøyd med at forebyggingsperspektivet er godt integrert i avtalen.

– Det nytter ikke å få ned sykefravær og frafall uten å aktivt og konkret jobbe med forebygging på den enkelte arbeidsplass. I denne avtalen er det lagt til rette for en stor satsing på arbeidsmiljøutfordringene i offentlig sektor, sier hun.

To hovedmål

Avtalen har to mål: å få ned sykefraværet. Det skal reduseres med 10 prosent basert på snittet i 2018. Og den skal redusere frafall. Med frafall menes personer som ikke kommer tilbake i arbeid etter lang tids sykefravær.

– Det trengs nye virkemidler for å få ned sykefraværet. Dette er størst i offentlig sektor. Vi må være så ærlige å si at sykefraværet fortsatt er for høyt.

– At avtalen nå åpner for et langt større fokus på arbeidsmiljø og at en kan gå spesifikt til verks med bransjeprogrammer, er veldig lovende. Her ligger et veldig potensial til forbedring av arbeidsmiljøet, men da må både tillitsvalgte og arbeidsgivere bruke mulighetene avtalen gir, sier Ragnhild Lied.

Regjeringen har forpliktet seg på å ikke foreslå endringer i sykelønnsordninga. Dette er som i de tidligere IA-avtalene. I den nye avtalen er det lagt til en setning om at partene «kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn».

– Alle partene må være enige om det skal komme endringer. Nå har vi en trygg ramme rundt sykelønnsordninga, sier Ragnhild Lied på Unios nettsider.

Lurer du på noe om avtalen? Les mer her.

Les hele avtalen her.