Ny fleksitidsavtale for statsansatte

Ny fleksitid for statsansatte fra 1. januar 2018.

Ny fleksitidsavtale for statsansatte trer i kraft 1. januar i år. Nå er kjernetiden utvidet til 06.00-21.00.

Publisert 02.01.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2018. Endringene i fleksiavtalen er at ytre kjernetid er blitt utvidet med 1 time i hver ende, fra 0700 til 0600 og fra 2000 til 2100. I tillegg er antall timer som kan overføres fra en avregningsperiode til neste utvidet med 5 timer fra 45 til 50 timer.

Videre er det i avtalen tatt inn en presisering at det senest fire måneder før avregningsperiodens utløp skal planlegges hvordan opparbeidete plusstimer skal kunne avspaseres.

Partene er videre enige om at fleksitidsavtalen ikke skal øke den samlede ordinære arbeidstiden.

– Dette er en god avtale. Vi har utvidet med en time i hver ende av arbeidsdagen. Det vet vi mange medlemmer setter pris på av ulike årsaker. Noen liker å starte tidlig, blant annet for å slippe morgenrushet. Mens andre synes det kan være greit å sitte litt lengre om kvelden, sier forhandlingsleder I Unio Stat, Petter Aaslestad.

– Det som er viktig for oss er at vi samtidig har fått inn bedre rutiner for planlegging av uttak av plusstimer og vi har fått presiseringer som sier at avtalen ikke betyr at man skal gå utover grensene for et ordinært antall timer i et årsverk. Og til sist har vi økt antall timer som kan overføres til neste avregningsperiode fra 45 til 50, sier han videre.

Avtalen har en prøveperiode på 1,5 år, og skal evalueres.