Nettbrett erstatter læreren

Nettbrett på stabel av bøker på et bord
ELEVENES LÆRER: Nettbrett-undervisningen via standardiserte instruksjoner gir verken gir rom for profesjonelt skjønn eller tilpassing for den enkelte elev, i følge studien fra Education International om Bridge-skoler.

Undervisningen ved skolene til selskapet Bridge er ofte instruksjoner lest opp fra et nettbrett. Nå sier myndighetene stopp.

Publisert 13.02.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Nå krever ugandiske myndigheter at Bridge International Academies (BIA) stenger sine skoler i landet. Skolene oppfyller ikke minstekravene for elevenes utdanningskvalitet, sikkerhet og trygghet. Det er langt fra første gang at myndighetene setter fram et krav om kroken på døra.

Undervisningen ved de aktuelle skolene er ofte basert på standardiserte instruksjoner som blir lest opp fra et nettbrett for elevene.

Kritikk av kvaliteten

Det foreligger nå også en studie utført av Education International (EI) . Studien undersøker Bridges skolevirksomhet i landet. Selskapet startet opp skoledrift i Uganda i februar 2015, og har nå anslagsvis 12 000 betalende elever ved 63 skoler i landet.

Flere uavhengige undersøkelser ligger også til grunn for myndighetenes avgjørelse. Forskere, journalister, ulike organisasjoner, blant dem organisasjoner underlagt FN, og “the African Union” har utført undersøkelsene. Funnene viser at Bridge opererer i strid med lover som skal beskytte barn og som gir en rettighet til utdanning.

Studien fra EI har avslørt at Bridge senker kostnadene mest mulig ved å redusere kvaliteten:

Ikke bare gjelder dette nettbrett-undervisningen via standardiserte instruksjoner som verken gir rom for profesjonelt skjønn eller tilpassing for den enkelte elev.
Elevene får også undervisning av ukvalifisert personale, som ofte er ansatt på korte kontrakter og med dårlig lønn. Dette undergraver dermed også lønns- og arbeidsvilkårene til lærerne i Uganda.

- Mangel på respekt

Bridge International Academies (BIA) er et stort internasjonalt selskap, basert i USA, som tilbyr såkalt lav-kostnads-for-profitt-skoler. Selskapet hevder at dette gir god utdanning til alle barn.

Sylvain Aubry, forsker og juridisk rådgiver i Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GIESCR) er tydelig i sin kritikk:
- Det finnes nå omfattende uavhengig dokumentasjon på problematiske sider ved hvordan Bridge driver sin virksomhet. Dette gjelder blant annet mangel på åpenhet, elendige arbeidsforhold og lavt pedagogisk nivå i landene der selskapet er operativt, sier Aubry.
- I Uganda viser Bridge en slående mangel på pålitelighet og respekt med hensyn til regler og standarder som er etablert for å beskytte barn

I Uganda, og i andre afrikanske land, har lærerfagforeninger lenge kjempet mot at Bridge-skoler skal etableres. Selskapets fortjeneste går på bekostning av kvaliteten i opplæringen og arbeidstakernes rettigheter, mener de.

Det var i forrige uke ugandiske myndigheter meldte at Bridge-skoler ikke vil få tillatelse til å drive videre i 2018. Meldingen kom etter at selskapets skoler hadde åpnet i slutten av januar, ved begynnelsen av landets akademiske år.

Skoleåpningen skjedde på tross av gjentatte skriftlige henvendelser om stenging fra myndighetene, den siste så sent som i januar.  Alt i november 2016 kom en rettslig avgjørelse om stengning av Bridge-skoler.

Mot kommersialisering

EI er en verdensomspennende organisasjon for fagforeninger i utdanningssektoren. Utdanningsforbundet er medlem, og Steffen Handal sitter i verdens styret.

Gjennom EIs kampanje Global Response har Utdanningsforbundet støttet opp om arbeidet mot privatisering og kommersialisering av utdanning.

I Global Response skal medlemsorganisasjonene til EI arbeide mot privatisering og kommersialisering. Arbeidet i Global Response skal både fokusere på å få myndighetene til å endre sin politikk ved å satse på offentlige skoler og barnehager, og å presse selskapene som etablerer seg i utdanningssektoren til å operere ansvarlig.

Land som er særlig utsatt for privatisering og kommersialisering, prioriteres i arbeidet. Dette gjelder blant annet Filippinene, Kenya og Uganda. Det er også valgt ut konkrete selskaper som det settes søkelyset på. Dette gjelder blant annet «Bridge International Academies» og «Pearson».

Nå oppfordrer EI til at lærere fra hele verden sier ifra om at måten Bridge International Academies (BIA) jobber på ikke er akseptabel. 

Fakta om Bridge

Nye, globale konserner ser i økende grad at tilbud om utdanning i det globale sørområdet som et uutnyttet og voksende marked.

Med budskapet "Kunnskap for alle" som drivkraft har

Bridge International Academies (BIA) raskt blitt en av de største utdanningstilbyderne i verden. Selskapet planlegger å tilby skolegang til over 10 millioner barn i Afrika og Asia innen 2025.