Møter inspirerende kolleger på SETT

To damer, den ene med Hololensbrille.
– Det er viktig å se muligheter for hva vi kan gjøre med elevene våre, sier Gunhild Rustad, her sammen med kollega Charlotte Angelskår, begge fra Holmestrand kommune. Foto: Eli Kristine Korsmo

I dag åpnet SETT, som er en møteplass for lærere og barnehagelærere fra hele landet. – Det er viktig å se muligheter for hva vi kan gjøre med elevene våre, sier deltaker Gunhild Rustad.

Publisert 28.11.2018

– På disse to dagene vil dere møte mange stemmer fra praksisfeltet. I år handler det ikke bare om læring og fag, men om hele barnet og eleven og hvordan de har det, sier Utdanningsforbundets Tormod Korpås, da han åpnet konferansen sammen med samarbeidspartnerne Tarjei Helland, byrådssekretær i Oslo kommune og Erik Heier, regiondirektør i Akershus fylkeskommune.

Les mer om SETT her

Helland kaller konferansen for Østlandets viktigste teknologiarena for lærere.

– Grunnen til at jeg sier det, er at jeg i løpet av de siste to årene har fulgt med på hvordan lærere som har vært her har omtalt konferansen og det gjør meg trygg på at dette er en viktig arena, mener han. Fra Oslo kommune er 300 lærere deltakere.

 

Tarjei Helland, byrådssekretær i Oslo kommune, og Tormod Korpås fra Utdanningsforbundet klippet snoren og åpnet SETT 2018. Foto: Eli Kristine Korsmo

Muligheter i klasserommet

SETT-dagene foregår på Lillestrøm 28.–29. november og er en møteplass for moderne og innovativ læring. Her kan deltakerne både gå på foredrag og workshops. I tillegg er det er stort messeområde med utstillere.

Gunhild Rustad og Charlotte Angelskår er begge ansatt som pedagogisk IKT-rådgivere i 100 prosent stilling i Holmestrand kommune. I messeområdet fikk de prøve nyvinningen HoloLens, som foreløpig er verken brukervennlig eller tilgjengelig med tanke på pris, men som kanskje kan bli det om noen år.

– Det er viktig å se muligheter for hva vi kan gjøre med elevene våre. HoloLens kan kanskje brukes i naturfagsundervisning. Jeg fikk for eksempel se en hvithai og kunne se hvordan den ser ut fra alle vinkler, forteller Rustad. Hololens er et eksempel på såkalt «mixed reality» der du både ser omgivelsene rundt deg samtidig som du ser hologrammer av en menneskekropp eller et dyr aller andre ting du vil se nærmere på.

Inspirerende

Trond Christoffersen fra Nesøya barnehage og Christoffer Ingrud fra Vendla barnehage synes konferansen gir en annerledes læring.

 

Trond Christoffersen fra Nesøya barnehage og Christoffer Ingrud fra Vendla barnehage i Asker. Foto: Eli Kristine Korsmo

– Det gir inspirasjon. Det er spennende å se hva vi kan gjøre sammen med barna i pedagogisk øyemed. Ungene vi har i barnehagen i dag skal jobbe i stillinger som ennå ikke finnes. Derfor må vi vise dem mye forskjellig. Og så er det gøy!, forteller Christoffersen.

I barnehagene har de både prøvd koding, digitalt mikroskop og annet.