Mer om tariffoppgjøret i staten

Bjørn Christian Nilsen, medlem av sentralstyret og Unios forhandlingsutvalg, sier seg fornøyd med utfallet av meklingen, gitt rammene som var grunnlaget. Foto: Stig Weston.

Årets tarifforhandlinger i staten var krevende. I tillegg til lønn, var partenes intensjon å forhandle fram et nytt lønns- og forhandlingssystem. Det var det ikke var mulig å få til.

Publisert 25.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Slik ble resultatet i lønnsoppgjøret i staten

Meklingen i staten ble avsluttet ettermiddagen den 24. mai. Både forhandlinger og meklingen beskrives som «krevende» av Bjørn Christian Nilsen, medlem av sentralstyret og Unios forhandlingsutvalg. Å få til et nytt, helhetlig lønnssystem viste seg tidlig umulig.

– Forarbeidet som partene skulle ha gjort før forhandlingene, var kommet for kort til at det var mulig å få til et nytt, helhetlig lønnssystem, sier Nilsen.

Bruddet var et resultat av at staten ønsket at størstedelen av pengene skulle forhandles lokalt, samt at de ønsket å endre grunnelementene i dagens hovedtariffavtale, for eksempel at A-lønnstabellen, skulle tas bort.

Resultatet av meklingen

I meklingen ble det enighet om en fordeling av lønnstillegg, der halvparten skal gis som sentrale tillegg og halvparten skal fordeles lokalt gjennom lokale forhandlinger.

Dette innebærer at det er gitt et sentralt generelt tillegg på A-lønnstabellen på 5100 kroner opp til lønnstrinn 47 og tillegg på 1,25 prosent fra lønnstrinn 48 og oppover, med virkning fra 1. mai.

Det er avsatt 1,9 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.

Alle lønnsrammene er forbedret med at de to laveste lønnsrammealternativene er tatt bort, og to nye alternativer er lagt til på toppen. Dette gir lønnsøkning for dem som er innplassert i alternativ 1 og 2.

Ubekvemstilleggene er hevet, noe som er særlig viktig for dem som jobber i skift og turnus eller på morgen, kveld og helg. Taket på pensjonsgivende inntekt ble hevet fra 56.000 til 66.000 kroner.

Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget med 2,8 prosent lønnsøkning i år.

Videre arbeid med lønnssystem

Partene er enige om å arbeide videre med nytt lønns- og forhandlingssystem. Utgangspunktet er mandatet fra tidligere. I tillegg skal partene se på muligheter som er tilgjengelig i gjeldende statistikkgrunnlag, og eventuelt foreslå endringer. Det var svært viktig for Unio at statistikken i staten skal vurderes fordi dagen grunnlag er for dårlig til å gjøre nødvendige beregninger. 

– Vi er fornøyde med utkommet av meklingen, gitt de rammene som var grunnlag for oppgjøret.

– Tatt dette i betraktning, har vi et resultat som vi kan anbefale medlemmene å stemme ja til, sier Bjørn Christian Nilsen.

Det blir avholdt uravstemning i løpet av juni.