Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene

Partene i Oslo-oppgjøret. Fra venstre: Erik Graff (Akademikerne), Per Steinar Aasebø (Oslo kommune), Aina Skjefstad Andersen (Unio), Per Egil Johansen (KAH), Line Orlund (Unio) og Elisabeth Rasmussen (YS).

Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

Publisert 28.08.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I årets hovedtariffoppgjør ble det satt av penger til sentrale lønnsmessige tiltak i Oslo kommune, også kalt justeringsforhandlinger. Sentrale lønnsmessige tiltak betyr at enkelte grupper får tillegg utover det generelle tillegget som ble gitt på lønnstabellen tidligere i år. I oppgjøret ble det også avsatt midler til lokale forhandlinger.

Over 100 millioner kroner er fordelt i justeringsforhandlingene, og Unio har fått god uttelling samlet sett for sine medlemmer.

- Vi gikk inn i forhandlingene med offensive krav på vegne av våre medlemmer, med hovedvekt på å få til økt lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse. Vi skulle gjerne sett at kommunen prioriterte dette høyere og for flere av Unios grupper, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Dette fikk Utdanningsforbundets medlemmer:

  • Alle i lektorgruppene og adjunkt med opprykk i alternativ 1 har gått opp ett lønnstrinn
  • Adjunkter med opptil 4 års ansiennitet har gått opp ett lønnstrinn
  • Alle barnehagestyrerer har gått opp ett lønnstrinn
  • Pedagogisk ledere med 2, 4, 5, 6, 7 og 11 års ansiennitet har gått opp ett lønnstrinn

Lokale forhandlinger

Det som nå gjenstår før lønnsoppgjøret i Oslo 2018 er ferdig er lokale forhandlinger. Her skal det forhandles i bydeler og i etater, og det skal fordeles tett opptil 210 millioner kroner. Dermed er det fortsatt ikke klart hva som blir det endelige resultatet for hver enkelt. Det avhenger av resultatet i de lokale forhandlingene.

Endelig resultat for lønnsoppgjøret 2018 for medlemmene i Unio Oslo kommune vil foreligge i begynnelsen av november.

Den økonomiske rammen for årets oppgjør er totalt på om lag 2,8 prosent, som er det samme som i kommunesektoren for øvrig.

Se protokoll her

Sitert

Aina Skjefstad Andersen

Forhandlingsleder Unio Oslo