Lønnsoppgjøret i Oslo: Unio har levert økonomiske krav

Leder Aina Skjefstad Andersen (venstre) og nestleder Line Orlund i Unio Oslo kommune. Foto: Stig Brusegard.

I dag leverte Unio Oslo kommune det tredje kravet i årets lønnsoppgjør. Det inneholder økonomi.

Publisert 26.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I år krever Unio at oppgjøret må ha en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede. I tillegg kreves det avsetning til særskilte lønnsmessige tiltak – en såkalt justeringspott.

Økonomiske krav

Unio krever en økonomisk ramme som minst er på nivå med den samlede økonomiske rammen for industrien. Innenfor denne rammen må lønnsutviklingen for yrkesgrupper med høgskole- og universitetsutdanning minst være på høyde med lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i industrien.

Unio krever:

  • Generelt prosentvis tillegg på 2,3 pst på lønnstabellen pr. 1. mai 2018
  • Avsetning til særskilte lønnsmessige tiltak på X pst pr. 1. mai 2018

Det gir en økonomisk ramme som er på linje med det Unio har krevd i kommune-Norge for øvrig. Se mer om det her

I tillegg til det økonomiske kravet gjelder krav som tidligere er overlevert. Krav til arbeidstid barnehage videreføres, og vil fortsatt være et svært viktig krav i de videre forhandlingene.

Lønnsoppgjøret 2018

Unio Oslo kommune forhandler for nærmere 11.500 ansatte i Oslo kommune. Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april kl. 24. Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune er Aina Skjefstad Andersen.

Se krav 3 fra Unio Oslo kommune her