Lihkku beivviin!

– Lihkku beivviin eller på norsk: gratulerer med dagen til alle våre samiske medlemmer, sier Gro Hartveit, leder av Utdanningsforbundets samiske utvalg.

– Vuorbbe biejvijn!(Lulesamisk), Læhkoeh biejjine!(Sørsamisk). Dagen i dag er en festdag, men samtidig ser vi at samisk identitet og kultur er under press, sier Hartveit.

Press på tilbudet

– Rettighetene til utdanning og opplæring på samisk er der, men det er et press på tilbudet og en diskusjon om hva rettighetene egentlig innebærer.

– Samene har kjempet en tøff historisk kamp for å beholde sin egenart, sin kultur, sitt språk og for retten til opplæring på morsmålet Gro Hartveit

Det er stor mangel på samiske lærere, både i barnehagen og i skolen. Derfor er arbeidet med rekruttering til lærerutdanningen så viktig mener hun.

Aktiv rekruttering

Sami allaskuvla/ Samisk høgskole i Kautokeino går nå aktivt ut for å rekruttere potensielle lærere. Både studieadministrasjonen og fagpersonalet ved skolen har ringt, sendt e-poster og reist rundt i hele Sameland for å fortelle om tilbudet ved skolen.

– Innsatsen til de ansatte på skolen er imponerende. Skolen fikk også mastergrad fra høsten i fjor og jeg håper det kan bidra til å gjøre studiet mer attraktivt for unge, sier Hartveit.

Fra høsten av starter Nord Universitet et studietilbud med femårig sørsamisk og lulesamisk lærerutdanning. Det er et masterstudium som grunnskolelærer 1. - 7. og 5.-10. trinn.

– Det er en særlig stor mangel på sørsamiske og lulesamiske lærere, så dette er viktig for at språkene skal overleve. I tillegg er det mange samisklærere som nå nærmer seg pensjonsalderen. Derfor er dette veldig gledelig og jeg håper det bidrar til å utdanne flere samiske lærere, sier Hartveit.

Samiske læreplaner

Hartveit peker også på mangler i nye læreplaner.

– Det er et stort problem at samiske læreplaner ikke utvikles parallelt med og foreligger samtidig med norske læreplaner. Dette er særlig aktuelt når en nå skal i gang med fornying av hele læreplanverket. Det er også viktig at de samiske læreplanene utvikles i samarbeid med samiske miljøer, sier Hartveit.

Det er videre en utfordring at det ikke finnes tilstrekkelige læremidler på samisk, mener hun.

– Man må lage mye selv og man har ikke flere lærebokverk å velge blant. Mangelen på læremidler er en stor utfordring. Digitale læremidler må, på lik linje med norske, bli laget eller oversatt til samisk og foreligge samtidig som norske. Siden det fremdeles er fag og bøker som ikke er ferdige etter forrige skolereform, må prioriteringen være lærebøker som inneholder kompetansemål fra kunnskapsløftet samisk, avslutter Gro Hartveit.

Samefolkets dag 

Samefolkets dag markeres i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen feires til minne om det første samiske fellesmøtet i Trondheim 6. februar 1917, da nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

I 2004 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.