Seminar direkte: Fungerer spesialundervisningen?

Tirsdag 29. mai arrangerer Utdanningsforbundet et seminar om spesialundervisning. Følg det direkte her fra kl. 18.

Mange barn og unge får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte, viser rapporten "Inkluderende felleskap for barn og unge" utarbeidet av en ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl. Utdanningsforbundet inviterer til debatt i Lærernes hus om både analyse og tiltak.

Opptak fra seminaret - Fungerer spesialundervisningen?

Kritiske til systemet

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging har hatt som mål å bidra til et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Gruppen er i sin rapport kritisk til hvordan dagens spesialpedagogiske system fungerer, både med hensyn til hvem som får hjelp og støtte og til hvordan denne hjelpen gis.

Foreslår endringer

På bakgrunn av en omfattende analyse foreslås det en rekke endringer i det pedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet barn og unge får i dag, både i barnehage, skole og gjennom støttetjenester.

Utvalgets rapport har skapt stort engasjement, og Utdanningsforbundet inviterer til debatt om både analyse og tiltak. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Hvem kommer?

Innleder er Thomas Nordahl, professor ved Høgskolen i Innlandet. Kommentarer ved Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, Silje Steinardatter Hasle, seniorrådgiver hos Barneombudet, Jorun Sandsmark, spesialrådgiver i KS, Kristin Pedersen, universitetslektor ved OsloMet, Monica Melby Lervåg, professor/forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk og Eivind Herlofsen, pp-rådgiver og styreleder i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk – psykologisk rådgivning.

Program

18.00 – 18.45 Innledning ved Thomas Nordahl
18.45 – 19.00 Kommentar ved Silje Steinardatter Hasle, seniorrådgiver, Barneombudet,
19.00 – 19.10 Kort samtale mellom Thomas Nordahl og Silje Steinardatter Hasle
19.10 – 19.30 Pause
19.30 – 20.20 Kommentarer ved Steffen Handal, Jorun Sandsmark, Kristin Pedersen, Monica Melby Lervåg og Eivind Herlofsen
20.20 – 21.00 Panelsamtale med muligheter for spørsmål fra salen

Påmelding her

Seminaret blir streamet.