KrF sikret penger til bemanningsnormen

FOR BARNA: Leder Steffen Handal takker KrF for mer penger til bemanningsnormen. Den skal gjelde fra 1. august i år, og skal sikrer en minimumsbemanning av voksne i barnehagene.

– KrF har nok en gang vist at de prioriterer barn høyt. Partiet fortjener en stor takk for å ha forhandlet fram mer penger til innføringen av bemanningsnormen, sier Steffen Handal.

Publisert 01.06.2018

Bemanningsnormen for barnehager ble vedtatt i Stortinget i går kveld. Kort tid etterpå ble det klart at KrF i forhandlingene med regjeringen har fått på plass 100 millioner kroner ekstra i 2018 til finansiering av normen. Pengene kommer gjennom revidert nasjonalbudsjett. 

Regjeringen binder seg også til å bruke mange hundre millioner kroner på overgangsordninger de to kommende årene, skriver barnehage.no. Hvor høyt beløpet blir avgjøres i forhandlinger i de kommende års statsbudsjett.

– Ambisjoner er bra

– Det er bra at KrF har ambisjoner om at en fullfinansiering skal på plass de nærmeste to årene, og vi håper de får gjennomslag hos Solberg-regjeringen. Samtidig skulle vi gjerne ha sett at regjeringen hadde sørget for en reell fullfinansiering fra starten av, slik både KS og vi ba om, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, og fortsetter.

– Da kunne ekstra midler heller gått til å styrke den bemanningsnormen som nå er vedtatt. Vi har jo lenge påpekt at det trengs en bedre bemanning gjennom hele barnehagedagen.

Normen innebærer at det skal være maks tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen i norske barnehager fra 1. august i år.

Under debatten i stortingssalen i går kalte opposisjonen det en skandale om normen skulle innføres uten at det legges nye midler på bordet. Regjeringspartiene argumenterte derimot for at normen allerede er fullfinansiert.

Les mer om debatten og avstemningen i Stortinget i går her.

– Flere voksne

Ikke lenge etter at bemanningsnormen var vedtatt av politikerne, kom det altså likevel flere penger på bordet til gjennomføringen.

Enigheten mellom regjeringspartiene og KrF i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble presentert på en pressekonferanse i går kveld.

– Nå blir det flere ansatte per barn i barnehagene. Jeg er glad for at KrF får fullt gjennomslag for å finansiere bemanningsnormen i barnehager for høsten 2018. uttaler Kjell Ingolf Ropstad, nestleder og finanspolitisk talsmann i KrF, på partiets nettsider.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet