Kan bli streik i KA

Dersom mekling ikke fører frem, vil det bli streik for kirkeansatte i KA. Ingen av Utdanningsforbundets medlemmer vil bli tatt ut i første uttak.

Publisert 13.09.2018

Dersom meklingen i tariffområde KA ikke fører frem innen fristen tirsdag 18. september kl. 24.00, vil de seks Unio-forbundene som er del av tariffavtalen med KA ta ut nærmere 30 kirkeansatte i streik fra onsdag morgen 19. september.

Dette gjelder blant annet prester og diakoner i menighetstjeneste og administrativt ansatte ved kirkelige rådskontorer.

Vi har forsøkt å gjøre et moderat og begrenset streikeuttak, som skal ramme tredjepart i minst mulig grad, sider Unios forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Det første streikeuttaket berører Kirkerådets sekretariat, administrasjonene til Oslo bispedømme og Kirkelig fellesråd i Oslo, samt menigheter i Oslo by. Døvekirken er ikke berørt av streikeuttaket.

Det er viktig for oss at vi primært rammer arbeidsgiver med en streik, men vi kan dessverre ikke unngå at brukere av kirkens tjenester også vil bli berørt enkelte steder. Det kan blant annet bety at gudstjenester og andre aktiviteter blir avlyst, og at det kan bli vanskelig å komme i kontakt med lokal menighet, sier Mollestad.

I sum vil et streikeuttak ved de 12 forbundene som er i mekling merkes på disse arbeidsstedene ved en eventuell streik fra 19.september:

Kirkerådets og bispemøtets sekretariater

Oslo bispedømmekontorKirkelig fellesråd i Oslo

Menigheter i disse prostiene:
Domprostiet, Vestre Aker prosti, Nordre Aker prosti, Groruddalen prosti, Søndre Aker prosti.

Les mer om tariffoppgjøret KA hos Unio