Jobber for en bedre bemanningsnorm

– Barnehager som har spesielt lange åpningstider burde være pålagt strengere krav til bemanning, eller kutte i åpningstidene, sier nestleder Hege Valås. Foto: Sol Nodeland

– Stortinget kan sørge for at bemanningsnormen blir bedre enn det regjeringen foreslo, sier Hege Valås.

Publisert 08.05.2018

BARNEHAGE: I april la regjeringen fram sitt forslag til en ny nasjonal bemanningsnorm for barnehager. Utdanningsforbundet har jobbet for en slik norm i mange år, og er fornøyd med at den endelig skal innføres. Som så mange andre har vi imidlertid pekt på en rekke svakheter ved forslaget.

– Den normen statsråd Jan Tore Sanner la fram var et absolutt minimum av hva som trengs. Nå ligger normen i Stortinget, og vi jobber aktivt opp mot ulike partier for å få til en forbedring, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

14 milliarder kroner

Den foreslått normen er på 3 barn under 3 år eller 6 barn over 3 år per ansatt. Utdanningsforbundet støtter forholdstallene, men har vært kritisk til at normen i praksis ikke vil være oppfylt store deler av dagen.

– Barnehager som har spesielt lange åpningstider burde være pålagt strengere krav til bemanning. Alternativt må de kutte i åpningstidene, sier Valås.

Ifølge Kunnskapsdepartementet vil det koste rundt 14 milliarder kroner å sørge for at bemanningsnormen gjelder i 9,5 timer hver dag – i stedet for en vanlig arbeidsdag.

– 14 milliarder er enormt mye penger, og vi ser at alle de pengene ikke blir lagt på bordet nå, men vi forventer likevel noe bedre. Det er mange ting å ta tak i for å gjøre bemanningsnormen bedre, sier Valås.

Må ikke utsettes

Både kommunale og private barnehageeiere har protestert på at bemanningsnormen skal innføres fra august 2018, fordi det mangler finansiering.

– Vi forutsetter at normen fullfinansieres. Vi forstår at det kan bli vanskelig for enkelte barnehager, men vi må samtidig peke på at denne normen har vært varslet i mange år. Politikerne må finne ordninger som gjør det mulig å innføre normen som planlagt nå i høst Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet

22. mai

Tirsdag 22. mai kommer utdannings- og forskningskomiteen med sin innstilling. Det meste vil da være avgjort. Torsdag 31. mai skal Stortinget behandle saken og gjøre et vedtak.

– Vi håper på forbedringer når det gjelder vikarbruk og en presisering av at normen kun gjelder de som er i direkte arbeid med barna. I tillegg håper vi at selve lovteksten ikke vil inneholde et eneste ord om dispensasjon, sier Valås.

Utdanningsforbundet har også bedt om en evaluering av normen etter få år, med klart mål om å forbedre situasjonen, til det beste for barna i barnehagen.

Sitert

Hege Valås

2. nestleder