Ja fra medlemmene til ny offentlig tjenestepensjon

Uravstemningsresultatet er klart: 64,4 prosent har stemt ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor, 35,6 prosent har stemt nei. Valgdeltakelsen var på snaut 21 prosent.

Dermed er det et ja til ny pensjonsordning fra Utdanningsforbundet. Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS.

På bakgrunn av dette har styret i Unio fattet et enstemmig vedtak om å si ja til avtalen. Vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene.
Unio-leder Ragnhild Lied

Vedtaket fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie klokken 15.00 i dag.

Ny pensjonsordning fra 2020

Det var 3. mars i år at arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor, LO, Unio, YS og Akademikerne, ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800.000 offentlig ansatte. Siden har avtalen vært til behandling hos medlemsforbundene i organisasjonene.

Utdanningsforbundet valgte å sende avtalen ut på uravstemning i organisasjonen. Flertallet stemte altså ja – og dermed har sentralstyret i forbundet gått inn for avtalen.

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og ordningen er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Fakta om uravstemningen

I Utdanningsforbundet var det ca. 105.000 medlemmer som var stemmeberettigede. Av disse stemte 20,53 prosent. 64,4 prosent stemte ja, mens 35,6 prosent stemte nei.

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800.000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

  • Stat: 171.000
  • Kommuner/fylkeskommuner: 480.000 
  • Helseforetak: 137.000