Hvem bør få klimaprisen?

Søknadsfristen for Utdanningsforbundets klimapris 2018 er 21. september. I fjor var lærerutdanningen ved NMBU en av vinnerne og premien på 50 000 kroner brukes til å skrive bok.

– Målgruppen for boken er folk som jobber i lærerutdanningen internasjonalt, og et av målene er å gi gode praksiseksempler når det gjelder utdanning for bærekraftig utvikling, forteller Astrid Sinnes, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Utdanningsforbundet ønsker at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger. Derfor etablerte vi i 2012 en klimapris. 

Søknadsfristen for 2018 er 21. september.

Slik søker du

– Boken er en ide vi har tenkt på lenge, og det var også det vi skrev i søknaden at vi ville bruke pengene på. Klimaprisen ga oss det ekstra kicket vi trengte for å gjøre noe med dette bokprosjektet, legger hun til.

NMBUs lærerutdanning var den første i Norge som satte seg et overordnet mål om at de skulle utdanne lærere som kan bidra til bærekraftig utvikling. Klima og bærekraft er gjennomgående i all lærerutdanning og prioriteres også i etterutdanningen.

Hvem kan søke?

Alle barnehager, skoler og lærerutdannerinstitusjoner i Norge kan søke om prisen. Målet med prisen er at den skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet.

Omvikdalen skule var stolte over å ha vunnet klimaprisen. Bjørn Rune Bergane, enhetsleder 

En prisvinner må tilfredsstille minst ett av følgende kriterier:

  • Ha utmerket seg i sitt arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling.
  • Ha bidratt aktivt med å finne fram til eller øke bevisstheten om løsninger på klimautfordringene. Løsningene kan gjerne være lokale og eksempelvis knyttet til energibruk, avfall, innkjøp eller transport.
  • Ha integrert en innsats for bærekraftig utvikling i læringsarbeidet.

Stolt vinner

– Omvikdalen skule var stolte over å ha vunnet klimaprisen, sier Bjørn Rune Bergane, enhetsleder ved skolen. De vant i 2018 fordi skolen har utmerket seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling over tid. Skolen har også deltatt i et internasjonalt Erasmus-prosjekt om solenergi.

– Etter at vi fikk prisen og pengene, har vi driftet drivhuset fram til nå. Avlinga var større i år 2, og vi har lært hvilke vekster som passer sammen. Vi har brukt tid på å «trygge» alle elever og lærere på at de vet hvordan oppvarmingen og solfangerne fungerer, forteller Bergane.

– Vi vil fortsatt drifte drivhuset, og deler av vinteren/våren trenger vi litt strøm i tillegg til sola. Vi har kombinert arbeidet med drivhuset med pensum i bærekraftig utvikling ellers. Nå har vi kommet godt i gang med kildesortering, sier han.