Hva skal Utdanningsforbundet prioritere?

Nå har arbeidet med å forberede Utdanningsforbundets landsmøte til neste år startet. Foto: Tom-Egil Jensen

4. september sendte vi ut en spørreundersøkelse der vi ber om innspill fra både medlemmer og klubber om hva vi skal jobbe med i neste landsmøteperiode.

Publisert 11.09.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Vi vil høre hva du ønsker at Utdanningsforbundet skal prioritere i landsmøteperioden 2020–2023.

Din kunnskap og ditt engasjement er avgjørende for at Utdanningsforbundet skal kunne sikre gode arbeidsvilkår for medlemmene og for at vi skal kunne ivareta vår viktige rolle i norsk utdanningspolitikk. 

Hva er viktig for deg?

I arbeidet med å videreutvikle vår politikk ønsker vi å høre hva som er viktig for deg. Vi ønsker å få innspill fra både enkeltmedlemmer og klubber.

Konfidensielt 

Alle innspill behandles konfidensielt, og vil bli anonymisert. Innspillene vil bli samlet i en rapport og gjort tilgjengelig på Utdanningsforbundets nettsider. Forslagene skal brukes i arbeidet med å videreutvikle Utdanningsforbundets politikk slik at vi kan ivareta dine interesser som arbeidstaker og profesjonsutøver på best mulig måte.

Fort gjort

Sett av to-tre minutter, og gi dine innspill ved å klikke på lenken under. 

Sett av to-tre minutter, og gi dine innspill ved å klikke her

 Svarfrist er 23. september.