Hva betyr digitalisering for barnehagene?

Hvordan gir vi barna det rette grunnlaget i et læringsmiljø som er både digitalt og fysisk? Foto: Ole Walter Jacobsen

Digitalisering er et av temaene på SETT-dagene som foregår fra 28.–29. november – Meld deg på nå!

Publisert 11.10.2018

Vi lever i et moderne og digitalisert samfunn som er i rask endring. Vi som er barnehagelærere og styrere skal forberede barna på en framtid vi vet lite om, og vi skal sørge for at barn har en god og meningsfull hverdag her og nå.

«Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier» står det i Rammeplanen for barnehager. Men hva betyr det? Hvordan gir vi barna det rette grunnlaget i et læringsmiljø som er både digitalt og fysisk? På SETT møter du erfarne fagfolk som deler kunnskap og erfaringer om hvordan man kan jobbe med disse viktige temaene i barnehagen. Det er et mål at konferansen skal å gi deg konkrete og praktiske ideer som du kan ta i bruk for å utvikle barnehagen der du jobber.

Konferansen er som en festival

Du kjøper billett og setter sammen ditt eget program. Konferansen tilbyr et stort og variert program med en rekke parallellsesjoner for både barnehagelærere og styrere. Når du er på plass, velger du selv ut det du har lyst til å få med deg.
I tillegg til konferansen er det også en messe hvor en rekke utstillere tilbyr demonstrasjoner, workshops, intervjuer og diskusjoner.

Disse er blant foredragsholderne du kan møte på SETT:

Nina Bauer Bølgan - tidligere førstelektor, Institutt for barnehagelærerutdanning OsloMet.
Hennes foredrag har tittelen «Digital praksis i barnehagen – mer enn fagområdene». Barn vokser opp i et digitalisert samfunn og digitaliseringen påvirker livet deres. Disse endringene lager nye forventninger til hva man må lære og det stiller barnehagelærere overfor nye muligheter og nye utfordringer. Det er nødvendig å se digital praksis i et bredere perspektiv enn bare å knytte den til fagområdene. Kom og hør nestoren innen det digitale området i barnehagen.

Petter Schjerven – programskaper
Han er overhodet ikke særlig digital, men han har et viktig budskap til oss om kommunikasjon og språk. Kjent fra NRK og programmet «Typisk norsk». Her snakker han om språk og kommunikasjon. Han spør: Trenger vi fortsatt å kommunisere på «gamlemåten»?

Tove Lafton - førsteamanuensis OsloMet
Hvordan kan nye blikk på danning og teknologi utfordre sannheter om barn og voksnes relasjoner i barnehagen? Hva skjer i praksis når barns danningsprosesser skal tenkes i lys av det teknologirike samfunnet barn og barnehagen er en del av?
Lafton ser på hvordan danningsbegrepet er i bevegelse, og hvordan nye blikk på danning og teknologi kan utfordre «vedtatte» sannheter om barn og voksnes relasjoner i barnehagen.

Tove Lafton har også en egen sesjon om hvilke muligheter barnehagen har til å bruke video som grunnlag for refleksjon og veiledning, og om dette verktøyet kan styrke personalets kompetanseutvikling både individuelt og kollektivt.

Husk at Utdanningsforbundets medlemmer får rabatt på billettprisen.
Du finner mer om programmet og lenke til påmelding her