Tiltak mot lærermangelen

I STORTINGET: Steffen Handal deltok før helga på de rødgrønnes uformelle høring om lærermangelen sammen med andre organisasjoner. Bildet er fra Stortingets høring om kompetansekrav i desember 2017.

- Staten og kommunene har det største ansvaret for å sikre nok lærere. Nå trenger vi konkrete tiltak for å rekruttere og beholde flere, sier Steffen Handal.

Publisert 19.03.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

 Fredag deltok leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet i en uformell høring på Stortinget om lærermangelen. Den ble arrangert av de rødgrønne representantene i utdannings- og forskningskomiteen.

- Det er mulig å løse lærermangelen. Vi har nok utdannede lærere i Norge, men for få lærere i skolen, sier Handal.

Bakgrunnen for den uformelle høringen er et Dok8-forslag fra Senterpartiet om lærermangel. Partiet foreslår at regjeringen må legge fram en stortingsmelding om rekruttering av lærere med tiltak for å sikre kvalifiserte lærere i hele grunnopplæringen.

- Lønn er viktig

Økt lærerlønn, en god veiledningsordning for nyutdannede og mer aktiv bruk av ulike seniortiltak er virkemidler som vil kunne dempe lærermangelen i skolen, mener Utdanningsforbundet. Under høringen trakk også Handal fram at en tillitsreform i skolen er sentralt for å gjøre læreryrket attraktivt.

- I motsetning til hva enkelte andre tror, mener vi at lønn er viktig. For å få folk til å bli i yrket, må vi se på lønn, sa Handal under høringen.

Han pekte på at mange unge rangerer lønn stadig høyere på listen over hva som er viktig for yrkesvalget.

Under høringen kom det blant annet fram at 25 prosent av de nyutdannede ikke begynner som lærer. Mange går dessuten over i andre yrker etter de første fem årene.

I forkant av den uformelle høringen sendte Utdanningsforbundets leder inn 12 tiltak til representantene fra Ap, Sp og SV i komiteen. Tiltakene kan både bidra til å rekruttere nye lærere og til å beholde flere lærere i grunnskolen. Her kan du lese hele brevet med alle tiltakene fra Utdanningsforbundet.

Under høringen fredag vektla både Sps parlamentariske leder Marit Arnstad og SVs Audun Lysbakken at lærermangelen blir en stor utfordring i årene fremover. Både det å få flere til å søke og fullføre utdanningene, og til å bli værende i lærerjobben er viktig.

For elevenes rett

I 2011 ble rapporten "Reservestyrken" av lærere lagt fram, og den estimerte at rundt 37 000 personer med lærerutdanning jobbet andre steder enn i skolen. Utfordringen er å få lærere til å ville jobbe som lærere.

Utdanningsforbundet mener at alle elever har rett til å få undervisning av kvalifiserte lærere. Derfor må rekrutteringen av nye lærere, og innsatsen for å beholde lærere, styrkes for at samfunnet skal kunne oppfylle denne retten. Utdanningsforbundet mener staten og kommunene er hovedansvarlige for å sikre god rekruttering og at de også rår over de sentrale virkemidlene for arbeidet.

I november 2017 ble lærernormen vedtatt i Stortinget. Den gjelder fra 1. august i år. Normens mål er maks 16 elever per lærerårsverk i 1. til 4. trinn og 21 elever per lærerårsverk i 5. til 10. trinn. Norske skoler vil på landsbasis dermed trenge 1666 kvalifiserte lærere til høsten, ifølge Utdanningsforbundets beregninger.  

Når lærernormens krav skjerpes fra høsten 2019 skal det være maks 15 elever per lærer i 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer i 5. til 10. trinn. Da vil vi trenge 2583 kvalifiserte lærere, viser Utdanningsforbundets beregninger.

Samtidig øker antallet ukvalifiserte som tar seg av undervisningen til elevene.

Utdanningsforbundet støtter lærernormens krav, men mener samtidig at det må politisk handlekraft til for å sørge for nok kvalifiserte lærere i grunnskolen framover.

Flertallet i utdanningskomiteen ønsket ingen egen høring om temaet, derfor arrangerte Sp, Ap og SV en egen opposisjonshøring der flere organisasjoner var til stede. Utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til Dok 8- forslaget, og fristen er satt til torsdag denne uka.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet