Her får Stortinget beskjed: Nei til avskilting!

Fra overrekkelsen foran Stortinget tirsdag. Fra venstre: Kent Gudmundsen (Høyre), Hans Ole Rian (Musikernes fellesorganisasjon), Steffen Handal (Utdanningsforbundet), Stig Johannessen (Skolelederforbundet) og Terje Moen (nestleder i Skolenes landsforbund). Foto: Runar Nørstad, SL.

Like før Stortinget skulle behandle tilbakevirkende kompetansekrav overleverte fire lærerorganisasjoner nærmere 40.000 signaturer. Budskapet? «Stopp avskiltingen!».

Publisert 13.02.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I dag skal Stortinget behandle representantforslaget om at lærere utdannet før 2014 skal beholde full undervisningskompetanse. Før behandlingen fikk saksordfører Kent Gudmundsen (Høyre) overrakt 37.500 signaturer med en klar oppfordring til landets stortingspolitikere:

– Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft!

– Kommer ikke til å gi oss!

Underskriftskampanjen var et samarbeid mellom Skolenes landsforbund, Skolelederne, Musikernes fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet. Den massive motstanden til tross, Stortinget kommer tirsdag likevel til å vedta at avskiltingen av om lag 30.000 lærere skal bestå. Det får ikke Steffen Handal til å gi opp håpet.

– Vi ser en massiv motstand mot dette vedtaket, og nå er det også flertall på Stortinget for at de nye kompetansekravene ikke skal ha tilbakevirkende kraft. I denne runden måtte KrF gjøre en hestehandel med regjeringen, og prisen for økt lærertetthet var at de nye kompetansekravene, med tilbakevirkende kraft, skulle bestå.

– Vi vinner ikke denne saken i dag, men husk at det er et flertall inne på Stortinget som støtter oss. Vi kommer ikke til å gi oss, og dette var én viktig markør på veien mot målet. 

Høyre: – Vi har lyttet

Utenfor Stortingets hovedinngang takket Høyres Kent Gudmundsen for engasjementet og overrekkelsen av underskriftskampanjen. Han ville likevel ikke gå med på kravet fra de fire organisasjonene.

– For oss er det viktig at vi når våre mål om å ha flere dyktige lærere i klasserommet, poengterte han, samtidig som han innrømmet at Høyre har måttet moderere seg.

– Vi har lyttet, og gitt en dispensasjon frem til 1. august 2025.

– Prisen har vært høy

Handal tror likevel at et flertall av Stortings-politikerne etter hvert vil lytte til den vedvarende og massive motstanden mot å avskilte de mange erfarne lærerne, og ta til fornuft.

– Lærere ønsker å ha relevant kompetanse når de underviser, det er ikke problemet. Men – vi vil ikke at nye kompetansekrav plutselig skal få tilbakevirkende kraft. Nå begynner flere og flere partier å lytte til lærerne, og skjønner at dette var en svært dårlig idé. Prisen har vært høy. Vedtaket har demotivert en rekke lærere, de opplever det er blitt langt vanskeligere å bytte jobb, mange lærere pensjonerer seg tidligere enn de ønsker – og samtidig har bruken av ufaglærte i skolen nå blitt rekordstor. Slik kan vi ikke ha det!

– Denne kampen er på langt nær over, og vi skal fortsette den til den er vunnet, sier Steffen Handal.

Massiv motstand

Underskriftskampanjen var altså et samarbeid mellom Skolenes landsforbund, Skolelederne, Musikernes fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet. Alle fire organisasjonene var med på overrekkelsen av underskriftskampanjen tirsdag formiddag, og dette er hva de øvrige organisasjonene sa om aksjonen.

– Drøyt 33.000 allmennlærere, mer enn 75 prosent av dem kvinner, har tatt sin utdanning i tråd med norsk lov, fått faste stillinger og i årevis undervist i skolefagene. Det å fratas muligheten til å undervise videre, fører til tap av yrkesstolthet og oppfattes som et angrep på den ansattes faglige integritet og svekker motivasjonen for å fortsette i yrket. Vedtaket i Stortinget i dag vil øke antall deltidstilsatte i skolen og er med på å senke læreryrkets status i samfunnet. En trist dag for norsk skole, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

– Det må være opp til skoleeiere og -ledere å vurdere hvilken kompetanse som er nødvendig for å løse oppgavene lokalt. Jeg er langt ifra sikker på at en videreutdanning i noen utvalgte fag er nødvendig for å kvalifisere erfarne lærere, hvorav mange har en respektabel 4-årig allmennlærerutdanning fra før, i tillegg til lang yrkeserfaring. Disse lærerne må, som følge av de nye tilbakevirkende kompetansekravene, ut i en videreutdanningsordning som medfører at skolen tappes for kvalifiserte lærere. Konsekvensen er at elevene mister verdifull kontinuitet og lærerkompetanse gjennom skoleløpet sitt. Her må en finne fram til mer praktiske modeller som både elever, lærere og samfunnet er tjent med – og som ivaretar disse lærernes verdighet og motivasjon, samtidig som nødvendig kompetanse tilføres, sier Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

– Kompetanse og faglighet er veldig viktig, og vi er sterkt opptatt av at alle elever skal få undervisning på høyt nivå, med lærere som brenner for faget sitt. Den norske skolen og det norske samfunnet behøver kompetente lærere, i alle klasserom og i alle fag. Avskilting av de lærerne vi har i dag er derfor ikke veien å gå mot et bedre utdanningssystem, sier Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon.

Her finner du oppropet, som er signert av drøyt 37.500 stykker – tidenes tredje mest støttede aksjon på Opprop.net.