Her er vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris

Vinnerne av Utdanningsforbundets Klimapris 2018. F.v: Hallgeir Hansen (rektor Firda VGS), Ida Marie Dragset (elev Firda VGS), Steffen Handal (leder Utdanningsforbundet), Annemarte M. Bekkevold (daglig leder Brattås barnehage) og Stig André Kragnes (ass. daglig leder, Brattås barnehage).

Brattås barnehage og Firda vidaregåande skule får Utdanningsforbundets klimapris for 2018. Prisen ble delt ut på Klimaseminaret 2018 i Lærerens hus i Oslo 1.november.

Publisert 01.11.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Dette er to solide vinnere som bidrar til å fremme håp og handlekraft i klimaarbeidet, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, som har ledet juryen.

Brattås barnehage er fra Nøtterøy i Vestfold og Firda vidaregåande skule er fra Sandane i Sogn og Fjordane. I juryens begrunnelse for valget av de to vinnerne blir følgende trukket fram:

Brattås barnehage: Barnehagen har over mange år hatt en klar miljøprofil. Det jobbes aktivt med kildesortering og gjenbruk. Bærekraftig utvikling er en satsing og integreres i hele barnehagens arbeid.

De har hatt et forskningsprosjekt som fokuserte på hva mikroplast er og hvordan plast påvirker dyrelivet i skjærgården. De har ryddet stranda i nærmiljøet for plast. Barnehagen jobber sammen med lokalt næringsliv med å lage en bærekraftsti i skogen ved barnehagen. Målet er at ikke bare barnehagen, men også nærmiljøet skal få kunnskap om bærekraftig utvikling og på den måten bidra til å fremme holdninger og verdier for «grønn danning».

Firda vidaregåande skule: Skolen har fra 2015 arbeidet målrettet med klima og miljø gjennom prosjektet «Grøn skule». Skolen inngår også i et samarbeid med barnehagene og skolene i Gloppen kommune.

Elever fra grunnskolen har på besøk hos Firda vidaregåande fått prøve et flombasseng som skolen har utviklet, og som blir brukt for å vise hva som skjer med landskap og bosetning når klimaet endrer seg og blir våtere. Skolen har utviklet programfaget «Klima og miljøfag» i studiespesialiserende utdanningsprogram. Faget er utviklet for å gi en helhetlig tilnærming til klima- og miljøspørsmål. Skolen har også gjort en internasjonal innsats gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap i prosjektet GreEnt (Grønt entreprenørskap).

Verdige vinnere

– Vinnerne av Klimaprisen 2018 er gode eksempler for hvordan man kan bidra aktivt for å skape et bærekraftig samfunn. Vi tror at det de gjør kan virke motiverende for andre, og at de dermed kan bidra til å fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i både barnehager og skoler, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. 

50 000 kroner til hver

De to vinnerne får 50.000 kroner hver. Prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke vinnernes videre klimaarbeid.

 

 

Om klimaprisen:

I 2012 etablerte Utdanningsforbundet sin egen klimapris, som deles ut årlig. Alle barnehager, skoler og lærerutdanninger i Norge kan søke om prisen. Utdanningsforbundet ønsker at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger.