Her er vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris

Brattås barnehage og Firda vidaregåande skule får Utdanningsforbundets klimapris for 2018. Prisen ble delt ut på Klimaseminaret 2018 i Lærerens hus i Oslo 1.november.

– Dette er to solide vinnere som bidrar til å fremme håp og handlekraft i klimaarbeidet, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, som har ledet juryen.

Brattås barnehage er fra Nøtterøy i Vestfold og Firda vidaregåande skule er fra Sandane i Sogn og Fjordane. I juryens begrunnelse for valget av de to vinnerne blir følgende trukket fram:

Brattås barnehage: Barnehagen har over mange år hatt en klar miljøprofil. Det jobbes aktivt med kildesortering og gjenbruk. Bærekraftig utvikling er en satsing og integreres i hele barnehagens arbeid.

De har hatt et forskningsprosjekt som fokuserte på hva mikroplast er og hvordan plast påvirker dyrelivet i skjærgården. De har ryddet stranda i nærmiljøet for plast. Barnehagen jobber sammen med lokalt næringsliv med å lage en bærekraftsti i skogen ved barnehagen. Målet er at ikke bare barnehagen, men også nærmiljøet skal få kunnskap om bærekraftig utvikling og på den måten bidra til å fremme holdninger og verdier for «grønn danning».

Firda vidaregåande skule: Skolen har fra 2015 arbeidet målrettet med klima og miljø gjennom prosjektet «Grøn skule». Skolen inngår også i et samarbeid med barnehagene og skolene i Gloppen kommune.

Elever fra grunnskolen har på besøk hos Firda vidaregåande fått prøve et flombasseng som skolen har utviklet, og som blir brukt for å vise hva som skjer med landskap og bosetning når klimaet endrer seg og blir våtere. Skolen har utviklet programfaget «Klima og miljøfag» i studiespesialiserende utdanningsprogram. Faget er utviklet for å gi en helhetlig tilnærming til klima- og miljøspørsmål. Skolen har også gjort en internasjonal innsats gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap i prosjektet GreEnt (Grønt entreprenørskap).

Verdige vinnere

– Vinnerne av Klimaprisen 2018 er gode eksempler for hvordan man kan bidra aktivt for å skape et bærekraftig samfunn. Vi tror at det de gjør kan virke motiverende for andre, og at de dermed kan bidra til å fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i både barnehager og skoler, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. 

50 000 kroner til hver

De to vinnerne får 50.000 kroner hver. Prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke vinnernes videre klimaarbeid.

 

 

Om klimaprisen:

I 2012 etablerte Utdanningsforbundet sin egen klimapris, som deles ut årlig. Alle barnehager, skoler og lærerutdanninger i Norge kan søke om prisen. Utdanningsforbundet ønsker at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger.