Første forhandlingsrunde i Spekter-området ferdig

forhandlingsleder Eli Gunhild By i Unio Spekter. Foto: Unio.

Årets innledende forhandlinger gjeldende for alle Spekter-virksomheter (A-delsforhandlinger) er ferdig. Dermed er første runde ferdig i Spekter-området for Unio sine 47.200 medlemmer.

Publisert 11.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

- Unio er fornøyd med denne runden av Spekter-oppgjøret og ser fram til de neste forhandlingsrundene både i helseforetak og andre virksomheter, sier forhandlingsleder Eli Gunhild By i Unio Spekter.

Forhandlingene omfattet primært å legge til rette for videre sentrale forhandlinger i blant annet helseforetak (A1 og A2-forhandlinger), og avtale frister for lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger) i de øvrige virksomheter. Eventuelle lokale forhandlinger i helseforetakene (B-delene) avtales senere.

I tillegg ble endringene i privat AFP i frontfaget implementert tilsvarende, herunder «slitertillegget», for de virksomheter og ansatte som er bundet av denne ordningen.

For øvrig har det også skjedd endringer i områdeinndeling, der det er etablert nye områder og noen virksomheter vil nå ha funnet en ny områdeplassering. Særskilt informasjon vil komme til de som er berørt av dette.

Protokoller fra forhandlingene finner du her.

   

Dette er medlemstallene i de ulike forbundene i Spekter sine virksomheter:

Norsk Sykepleierforbund (38.709)
Norsk Radiografforbund (2.520)
Norske Fysioterapeutforbund (1.607)
Forskerforbundet (1.401)
Utdanningsforbundet (1.100)
Akademikerforbundet (797)
Norsk Ergoterapeutforbund (670)
Det norske maskinistforbund (301)
Presteforeningen (73)
Bibliotekarforbundet (19)
Det Norske Diakonforbund (7)