Forskningskafe: Barn og unge med utfordrende atferd. Hva gjør skolen?

Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no inviterer til forskningskafe på Lærernes hus torsdag. Følg foredragene direkte her på nettsidene.

Temaene som skal diskuteres er oppvekstsvilkår og læreres anvendelse av forskning. Ønsker du faglig påfyll i en uformell setting? Da er Utdanningsforbundets forskningskafe noe for deg. Du kan møte opp i Utdanningsforbundets konferansesenter, eller følge innledningene via streaming.

Se foredragene fra forskningskafeen her

Vi spør: Barn og unge med utfordrende atferd – hva gjør skolen? Hvorfor og hvordan bruker enkelte barn og unge en slik atferd som uttrykksform?

Til å belyse problemstillingen har vi invitert forskerne Kirsten Flaten, dosent ved Høgskulen på Vestlandet og medforfatter av den mest leste artikkelen på Utdanningsforskning.no, «Pedagogiske tiltak for barn med ADHD, og dosent ved Universitetet i Stavanger, Pål Roland. De kommer til å presentere sin forskning på feltet.

Videre vil vi ta tak i forholdet teori – praksis. I hvilken grad er forskningen til hjelp i lærerens praktiske hverdag? Hva må til for at lærere kan få brukt forskningen i sin praksis? Her har vi fått rektor Bjørn Bolstad ved Ringstabekk skole til å drøfte problemstillingen i lys av sine erfaringer.

Forskningskafeen er gratis og åpen for alle. Det blir enkel servering. Les mer om programmet og meld deg på ved å klikke her.