Forhandlingsstart i staten: Unio krever at lønnsgapet reduseres

Unios forhandlingsleder Petter Aaslestad (til venstre) i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag. Foto: Unio.

Lønnsgapet er for stort mellom sammenlignbare høyutdanningsgrupper i offentlig og privat sektor. Nå må det reduseres, krever forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad.

Publisert 05.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor, er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at statsansatte har hatt en lavere lønnsvekst enn privat sektor i 2017.

– Unio krever at denne utviklingen stopper og at statsansatte framover har en lønnsvekst minst på nivå med privat sektor. Dette vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Aaslestad.

Gjennom flere år har lønnsveksten vært relativt lav og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling. Unio krever reallønnsvekst.
 

Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere i staten for å stanse mindrelønnsutviklingen
Petter Aaslestad, forhandlingsleder Unio stat

 

Unio vil konkretisere de økonomiske kravene under forhandlingene.

– I klartekst betyr dette at vi først og fremst krever og vil forhandle om økt lønnsnivå og en bedre lønnsutvikling, sier Utdanningsforbundets Bjørn Christian Nilsen, som sitter i forhandlingsutvalget.

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24.00.

Forbundsvise medlemstall Unio stat per 1.1.18

Politiets Fellesforbund 13.407 
Forskerforbundet 13.157
Utdanningsforbundet 2163 
Norsk Sykepleierforbund 1553 
Akademikerforbundet 970 
Skatterevisorenes Forening 455
Norsk Fysioterapeutforbund 240
Norsk Ergoterapeutforbund 190
Bibliotekarforbundet  163
Presteforeningen 62
Det norske maskinistforbund 48
Norsk Radiografforbund 8
Det norske Diakonforbund  5