Forhandlinger om pensjon preger starten av året

Leder i Unio, Ragnhild Lied, taler via mikrofon
Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon er nært forestående, sier leder Ragnhild Lied i Unio. Foto: Tom Egil Jensen.

De reelle forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor, starter 1. februar.

Publisert 09.01.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Fristen for å komme fram til en løsning er satt til 1. mars, så det blir noen intense uker dersom vi skal klare å komme i mål i god tid for tariffoppgjøret starter. Fra vår side er vi innstilt på å finne løsninger som tilgodeser alle Unios grupper – både de som av helsemessige årsaker må gå tidlig, og de som ønsker å jobbe lenge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Må tilpasse ordningen bedre

Innen de reelle forhandlingene starter, pågår det nå forhandlinger knyttet til selve prosessen rundt forhandlingene. Her legges det føringer på blant annet hvilke spørsmål det skal forhandles om.

– Det blir tøffe forhandlinger, men vi er alle innforstått med at dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte. Blant annet må yngre medlemmer få mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig, sier Lied.

Og understreker videre at:

– Det er derfor ikke en aktuell politikk å fortsette dagens offentlige tjenestepensjon. Forutsetningene er endret så mye at det vil bli usolidarisk for neste generasjon pensjonsmottakere.