Snart starter forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon

Forhandlingene om ny tjenestepensjon og AFP for ansatte i offentlig sektor starter onsdag 7. februar. Unio-leder Ragnhild Lied er fornøyd med at arbeidstakersiden står samlet.

I forkant av forhandlingene er det utarbeidet en rapport som beskriver hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning, og hvilke spørsmål som skal berøres i selve forhandlingene.

- De temaene som må avklares i forhandlingene er omhandlet i denne rapporten som partene stiller seg bak. Rapporten er dermed et godt grunnlag for videre forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les rapporten her

Skal forhandle hele februar

Etter planen skal forhandlingene være ferdige i begynnelsen av mars. Forhandlingene foregår mellom Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ved Unio, LO, YS og Akademikerne.

- Dette blir tøffe forhandlinger, men Unio er fornøyd med at det er en samlet arbeidstakerside som nå går inn i forhandlingene for å finne gode løsninger for de kommende generasjoner arbeidstakere i offentlig sektor, sier Lied.

NTB skrev i forkant en sak om offentliggjøringen av rapporten. Den ble blant annet gjentitt av ABC Nyheter og kan leses her

Les også Unio forbereder seg på slag om framtidas pensjonsordning

Se mer om pensjon her