Følg Klimaseminaret 2018 her

Utdanningsforbundet arrangerer 1. november klimaseminar i Oslo for ansatte i skole og barnehage. Dersom du ikke kan delta på seminaret, så kan du følge det direkte her.

Publisert 31.10.2018

Se hele programmet under.

Følg Klimaseminaret her

 

KLIMASEMINARET 2018 1. november, Lærernes hus, Oslo

Program:

OBS: Ingen strømming mellom kl. 12.20 og 14.30.

 • 10.00-10.10 Åpning, Steffen Handal, Utdanningsforbundet
 • 10.10-10.50 Klimaendringene: Status 2018 Hva skjer, hvorfor, og hva skal til for å snu?
 • Bjørn H. Samset, forskningsdirektør, Cicero
 • 10.50-11.10 Fagfornyelsen og bærekraftig utvikling: Om oppdraget og prosessen framover,
 • Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør, Utdanningsdirektoratet
 • 11.10-11.20 Pause
 • 11.20-11.45 Hvordan formidle grønne utfordringer til barn og unge?
 • Ole Mathismoen og Jenny Jordahl, forfattere av «Grønne greier»
 • 11.45-12.10 Bærekraftig utvikling sett fra lærerutdanningen. Blir det BU i alle fag nå?
 • Forplikter det nye læreplanverket / læreplanene nok?
 • Ole Andreas Kvamme, ILS, UiO
 • 12.10-12.20 Barnehagen: Klima og bærekraft i barnehagens rammeplan
 • Turi Pålerud, rådgiver, Utdanningsforbundet
 • 12.20-13.15 Lunsj og omrigg
 • 13.15-14.00 Parallellsesjoner: 
  *A) 1/3 sal: Barnehage - Bjørg Forseng, styrer, Ytteren miljøbarnehage og Mette H Fjørtoft, styrer, Klukhagan barnehage.
  * B) 2/3 sal: Grunnskole
  Vøyenengauka for bærekraftig utvikling, Marianne B Gjestrum, rådgiver og Evelyn Kristensen, lærer, Vøyenenga. 
  Bærekraftig utvikling – slik gjør vi det ved vår skole. Christine Bakke, lærer og Tone Grindal, assisterende rektor, Brønnerud skole.
  * C) Rom: Rosenkrantz. Tverrfaglige prosjekter om bærekraftig utvikling i vgs. Kristin Moen og Benedicte Wiik, Stabekk videregående skole
 • 14.00-14.15 Grønn pause, omrigg til full sal
 • 14.15-14.30 Klimakahoot
 • 14.30-14.50 Utdeling av Utdanningsforbundets klimapris 2018
 • 14.50-15.30 Hva kan klimaendringene bety for økonomien i et oljeland? Thina Saltvedt, bærekraftsanalytiker