Se Klimaseminaret 2018

Utdanningsforbundet arrangerte klimaseminar i Oslo for ansatte i skole og barnehage 1. november 2018.

 

Se Klimaseminaret 2018

Program

 • Åpning ved Steffen Handal, Utdanningsforbundet
 • Klimaendringene: Status 2018 Hva skjer, hvorfor, og hva skal til for å snu? Bjørn H. Samset, forskningsdirektør, Cicero
 • Fagfornyelsen og bærekraftig utvikling: Om oppdraget og prosessen framover. Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør, Utdanningsdirektoratet
 • Hvordan formidle grønne utfordringer til barn og unge? Ole Mathismoen og Jenny Jordahl, forfattere av «Grønne greier»
 • Bærekraftig utvikling sett fra lærerutdanningen. Blir det BU i alle fag nå? Forplikter det nye læreplanverket/læreplanene nok? Ole Andreas Kvamme, ILS, UiO
 • Barnehagen: Klima og bærekraft i barnehagens rammeplan. Turi Pålerud, rådgiver, Utdanningsforbundet
 • Parallellsesjoner: 
  • A) 1/3 sal: Barnehage - Bjørg Forseng, styrer, Ytteren miljøbarnehage og Mette H Fjørtoft, styrer, Klukhagan barnehage.
  • B) 2/3 sal: Grunnskole Vøyenengauka for bærekraftig utvikling, Marianne B Gjestrum, rådgiver og Evelyn Kristensen, lærer, Vøyenenga. 
   Bærekraftig utvikling – slik gjør vi det ved vår skole. Christine Bakke, lærer og Tone Grindal, assisterende rektor, Brønnerud skole.
  • C) Rom: Rosenkrantz. Tverrfaglige prosjekter om bærekraftig utvikling i vgs. Kristin Moen og Benedicte Wiik, Stabekk videregående skole
 • Klimakahoot
 • Utdeling av Utdanningsforbundets klimapris 2018
 • Hva kan klimaendringene bety for økonomien i et oljeland? Thina Saltvedt, bærekraftsanalytiker