- Flere kvalifiserte lærere krever investeringer

Terje Skyvulstad i høringen i Stortingets forsvars- og utenrikskomite.

Utdanningsforbundet anbefaler økt internasjonal satsing på trepartssamarbeid og lærerutdanninger.

– For å få til god utdanning er det nødvendig å inkludere profesjonen. Trepartssamarbeid er essensielt og nødvendig for å danne langsiktige og gode utdanningsstrukturer internasjonalt, mener Utdanningsforbundet i sitt innspill til Utenriks- og forsvarskomiteens arbeid med det kommende statsbudsjettet.

Terje Skyvulstad i åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Norge har tatt på seg den globale ledertrøya for utdanning for utvikling. Regjeringen, med Solberg i spissen, har også tatt på seg et betydelig ansvar med å gjøre bærekraftsmålene kjent. Blant annet er Erna Solberg en av lederne for de Forente Nasjoners pådrivergruppe for bærekraftsmålene.  Dette er Utdanningsforbundet positive til og regjeringen har gjort mye bra, men mener det kan alltids gjøres mer.

Utdanningsforbundets innspill er:

Bærekraftsmål 4.1. krever flere lærere

Innen 2030 skal alle barn kunne fullføre gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring. For å kunne nå dette målet trengs en betydelig satsing på gode lærerutdanninger. Unesco anslår at verden har behov for 69 millioner lærere innen 2030. Utdanningsforbundet ønsker en prioritering av lærerutdanninger.

God utdanning = snakke med oss

Utdanningsforbundet la vekt på flere utdannede lærere, dialog og tre-partssamarbeid i sitt innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen. Utdanningsforbundet mener at regjeringen satser for lite på inkludering av den organiserte lærerstemmen. Vi ønsker derfor en sterk satsing på tre-partssamarbeid og sosial dialog.

Gratis utdanning må finansieres

Bistand er ingen varig løsning. Det er det derimot ved å øke landenes egne inntekter gjennom skatter og avgifter. Det må både gjøres gjennom å styrke landenes egne skattesystemer og gjennom å begrense ulovlige finansstrømmer og bruk av skatteparadiser. Utdanningsforbundet er derfor positive til den skatterelaterte bistanden som regjeringen legger opp til.

Terje Skyvulstad deltok på høringen i komiteen for Utdanningsforbundet. Du kan se hans innlegg her: ca. 43 min. 10 sek. inn i videoen.