Finansiering av ­lærernorm treffer

Mindre klasser der læreren har tid til hver enkelt elev har vært formålet med minstenormen for lærertetthet. Illustrasjonsfoto: Ole Walter Jacobsen

Stortinget har bevilget tilsammen 1,4 milliarder kroner for å sikre at alle grunnskoleelever går på skoler hvor det er et visst minimum av lærerkrefter i forhold til elevtallet, skriver Steffen Handal i dette innlegget.

Publisert 03.08.2018

1,2 milliarder er fordelt til alle kommuner for å øke lærertettheten på småskoletrinnet. Også de kommunene som allerede oppfyller minstekravet har fått penger. De siste 200 millionene er fordelt til de kommunene som ikke hadde fått nok penger til å kunne finansiere alle lærerstillingene som trengs for å oppfylle minstenormen. Det gjelder først og fremst de store byene, og Oslo i særdeleshet.


Det er derfor svært misvisende når Aftenposten, og Marit Arnstad i Sp, fremstiller det slik at det bare er de store kommunene som får penger til å øke lærertettheten. Alle kommunene har fått penger til dette formålet, og alle har fått nok til å kunne tilfredsstille den nye minstenormen.

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 03.08.2018

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet