Fagfornyelsen: Se seminaret om overordnet del

Tirsdag arrangerte Utdanningsforbundet seminar om fagfornyelsen og overordnet del. Her kan du se opptaket!

Da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes, var Stortinget tydelige på at lærerne og lederne i skoleverket skulle ha en sentral rolle i utformingen. Før sommeren ble kjerneelementene (det viktigste i fagene) vedtatt etter at flere tusen skoler og lærere hadde kommet med sine innspill. Nå er det klart for en ny innspillsrunde etter at skisser til nye lærerplaner ble fremlagt i midten av oktober, og vi ønsker på dette seminaret å se nærmere på overordet del.

Prinsippene og verdiene for grunnopplæringen er fastsatt.  En sentral intensjon i fagfornyelsen er å få en bedre sammenheng mellom overordnet del og læreplaner for fag, og vi ønsker på dette kveldsseminaret å løfte frem følgende problemstillinger: 

 • Dilemmaer og utfordringer i arbeidet med ny læreplan
 • Hvordan kan det jobbes med de tverrfaglige temaene?
 • Dybdelæring – fra ide til konkrete planer
 • Hvordan skal Overordnet del – prinsipper og verdier for grunnopplæringen få en reell betydning i skolehverdagen og settes i sammenheng med læreplaner for fag?
 • Hvordan vil fagfornyelsen påvirke dagens vurderingspraksis og vurdering for læring?
 • Skoleledernes rolle og betydning for samarbeidet om nye læreplaner?


Innledere er som følger: 

 • Tone Børresen Mittet, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet
 • Kirsten Sivesind, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk på UiO
 • Kristine Waters, lærer, grunnskolen, medlem i læreplangruppen i samfunnsfag
 • Hege Hermansen, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk på UiO.
 • Leif Østli, rektor, Fredrik II videregående skole, Fredrikstad


Program:

18.00 - 19.40 Innledninger
19.40 - 20.00 Pause
20.00 - 21.00 Plenumssamtale med spørsmål fra salen 

Seminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering. 

Om du ikke har anledning til å være tilstede i Lærernes hus, kan du følge seminaret på stream her i denne saken, eller på Facebook.

Se opptak fra seminaret om fagfornyelsen og overordnet del