Enighet med Spekter

Fra venstre sjeføkonom Stein Gjerding og direktør helse Sylvia Brustad fra Spekter. Videre leder for Unios forhandlingsutvalg, Eli Gunhild By, og forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby. Foto: Unio.

Unio fullførte mandag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyd med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Publisert 04.06.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

(Saken er oppdatert 11. juni)

– Det har vært en lang vei frem der vi har hatt ulike utfordringer knyttet til enkelte forbundsvise forhandlinger og i enkelte virksomheter. De aller fleste steder har man blitt enige lokalt. Det har i de avsluttende sentrale forhandlingene vært et mål for oss også å få til enighet i de delene som er brakt inn for de sentrale partene. Vi fikk behandlet forhold som minstelønnsbestemmelser for flere grupper som ikke har hatt dette tidligere og arbeidstid for enkeltgrupper. Ikke alt ble løst, men forhandlingsutvalget til Unio har valgt å si ja til dette resultatet, sier By.

A2- forhandlingene kom i havn 4. juni for Utdanningsforbundets medlemmer i område 10 – Helseforetakene og i område 13 – sykehus med driftsavtale (Lovisenberg). Utdanningsforbundet klarte ikke å komme til enighet med Spekter i A2-forhandlingene 9. mai og saken ble derfor sendt til Fase 3-forhandlinger mellom Unio og Spekter. Disse forhandlingene kom i land 4. juni med følgende resultat:

  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet skal være sikret et generelt tillegg på 3,1%
  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet i ansiennitetsstige pedagog med spesialkompetanse med ansiennitet på 16 år eller mer gis et ytterligere generelt tillegg på 1% (samlet 4,1%)
  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet i lederstilling med budsjett-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 1, 9 % (samlet 5,0 %). De generelle tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

Overenskomsten del A2 prolongeres for perioden 2018-2020 med følgende endring i minstelønnsbestemmelsene med virkning fra 1. juli 2018:

  0 4 8 10
Barnehagelærer 400 000 410 000 433 000 490 000
Pedagog med spesialkompetanse 435 000 455 000 490 000 525 000

Unio har drøyt 47.000 medlemmer i tariffområdet Spekter. Hva oppgjøret betyr for medlemmer i Utdanningsforbundet Spekter vil bli gjennomgått og informert nærmere om. Frist for endelig godkjenning av oppgjøret er nå satt til 22. juni.

Protokoll område 10 og område 13

FAKTA: Dette er medlemstallene i de ulike forbundene i Spekter sine virksomheter.

Norsk Sykepleierforbund (38.709)
Radiografforbundet (2.520)
Fysioterapeutforbundet (1.607)
Forskerforbundet (1.401)
Utdanningsforbundet (1.100)
Akademikerforbundet (797)
Ergoterapeutforbundet (670)
Det norske maskinistforbund (301)
Presteforeningen (73)
Bibliotekarforbundet (19)
Det norske Diakonforbund (7)