Enighet i KA: Arbeidstid fortsetter som før

Illustrasjonsbilde
Utdanningsforbundet har reforhandlet avtaler med KA. Illustrasjon: UDF.

KA og Utdanningsforbundet har reforhandlet særavtale for barnehager og skolefritidsordninger og særavtale for barnehager i Oslo.

Publisert 18.12.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Alle organisasjonene som er part i avtalene leverte felles krav om prolongering (forlenging), som også ble resultatet. Det betyr at barnehagelærere og pedagogiske ledere beholder ordningen med 4 timer til for- og ettarbeid i KA.

For- og etterarbeid er viktig for å beholde god kvalitet i arbeidet i barnehagene. Utdanningsforbundet er derfor godt fornøyd med at denne ordningen fortsatt skal gjelde for barnehagene i KA.

I desember har det også vært reforhandlinger om særavtalene til ledere, arbeidstøy og arbeidsregulativet. Hovedavtalen i KA ble prolongert til 31.12.2019, mens særavtale om kirkelige stillinger skal forhandles i januar/februar 2019.

Forhandlingene har vært preget av gjensidig respekt og konstruktive samtaler. Fra Utdanningsforbundet møtte Gun Hafsaas og Ellinor Gilberg.

KA hovedavtale

KA barnehage arbeidstid

KA barnehage Oslo arbeidstid

KA ledere

KA arbeidstøy

KA reiseregulativ