Dette er resultatet i Spekter helse

Dette betyr oppgjøret i Spekter for Utdanningsforbundets medlemmer.

A2- forhandlingene kom i havn 4. juni for Utdanningsforbundets medlemmer i område 10 – Helseforetakene og i område 13 – sykehus med driftsavtale (Lovisenberg). Utdanningsforbundet klarte ikke å komme til enighet med Spekter i A2-forhandlingene 9. mai og saken ble derfor sendt til Fase 3-forhandlinger mellom Unio og Spekter. Disse forhandlingene kom i land 4. juni med følgende resultat:

  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet skal være sikret et generelt tillegg på 3,1%
  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet i ansiennitetsstige pedagog med spesialkompetanse med ansiennitet på 16 år eller mer gis et ytterligere generelt tillegg på 1% (samlet 4,1%)
  • Alle medlemmer av Utdanningsforbundet i lederstilling med budsjett-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 1, 9 % (samlet 5,0 %). De generelle tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

Overenskomsten del A2 prolongeres for perioden 2018-2020 med følgende endring i minstelønnsbestemmelsene med virkning fra 1. juli 2018:

  0 4 8 10
Barnehagelærer 400 000 410 000 433 000 490 000
Pedagog med spesialkompetanse 435 000 455 000 490 000 525 000