Brudd i forhandlingene i staten

Unios forhandlingsleder Petter Aaslestad (til venstre) i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i begynnelsen av april. Foto: Unio.

Avstanden mellom partene var for stor. Nå blir det mekling.

Publisert 29.04.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Natt til søndag 29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten. Unio, LO Stat og YS Stat valgte å bryte forhandlingene, mens Akademikerne forhandler videre. Vi ba forhandlingslederen i Unio stat, Petter Aaslestad, forklare årsaken til bruddet.

Hvorfor valgte Unio å bryte forhandlingene?

– Avstanden mellom partene var rett og slett for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier Aaslestad.

Hva gjorde at avstanden var så stor?

– For det første fordi staten ønsket å avskaffe både lønnstabellen og lønnstrinn. Det kunne ikke vi godta, fordi det er viktige mekanismer for å sikre en forutsigbar og rettferdig lønnsutvikling for våre medlemmer. For det andre kunne vi ikke godta den økonomiske profilen i statens tilbud. Det er avgjørende for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer, og det blir vanskelig hvis en for liten andel av midlene fordeles sentralt.

Bruddet skjedde to dager før forhandlingsfristen gikk ut – hvorfor ikke prøve litt til?

– Vi hadde mottatt statens siste tilbud, og det tilbudet var det ikke mulig å gå videre med. Staten responderte ikke på våre krav, og vi kunne ikke godta at både lønnstabell og lønnstrinn ble fjernet.

Hva er prosessen videre nå?

– Meklingen starter allerede onsdag 2. mai, og meklingsfristen er onsdag 23. mai klokken 24.00. Hvis partene ikke har kommet til enighet da, blir det konflikt, avslutter Aaslestad.

Her er Unios siste krav. 

Her er statens siste krav/tilbud. 

Utdanningsforbundet har om lag 2200 medlemmer i det statlige tariffområdet.

– Mange av våre ansatte i statlig sektor har opplevd en reallønnsnedgang som ikke staten viser vilje til å kompensere nå som norsk økonomi går bedre. Vi synes det er urimelig at utvist ansvarlighet fra vår side i lavkonjunktur ikke blir gjengjeldt av staten i bedre tider, sier Utdanningsforbundets Bjørn Christian Nilsen, som sitter i forhandlingsutvalget.

Frist for å finne meklingsløsning er onsdag 23. mai klokken 24.00.

Oppdatering 7. mai:

Partene har vært i møte med Riksmekler, Nils Dalseide, for å bli enige om framdriften i meklingen.

Oppstartmøte blir 14. mai. Innspurten i meklingen blir 21. eller 22. mai. Hvis partene ikke kommer til enighet innen klokken 24 den 23. mai, blir det konflikt.

Spørsmål som vedrører konfliktberedskapen rettes til:
Gun Hafsaas, telefon 90 65 94 03, eller Rune Hovland, telefon 48 02 29 31.

Her finner du bruddprotokollen.