Bemanningsnormen er vedtatt

BEMANNINGSNORM: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet  er fornøyd med at Stortinget nå har vedtatt en beanningsnorm, men håper det ikke går lang tid før ambisjonene heves. Bildet er fra en høring om normen i Stortinget i vår. Foto: Vigdis Alver

Nå er bemanningsnormen for barnehager vedtatt i Stortinget. – Bra at den endelig kommer, men vi ønsker fortsatt å gjøre den bedre, sier Steffen Handal.

Publisert 31.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I dag torsdag vedtok Stortinget en bemanningsnorm for barnehager.  Normen skal innføres 1. august 2018, men det legges opp til en overgangsordning fram til 1. august 2019.

Lokale barnehagemyndigheter og private barnehageeiere må nå sørge for å ha minst én ansatt per tre barn under tre år eller minst én ansatt per seks barn over tre år.

– Denne normen vil få betydning for mange barnehagebarn. I barnehager er det ofte alt for dårlig bemanning, og normen er en forbedring, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Han understreker at Utdanningsforbundet lenge har jobbet for en langt bedre bemanning i barnehagene enn det denne normen legger opp til. 

– Vi har bidratt til at Stortinget har gjort normen bedre enn da den var da forslaget kom fra regjeringen. Men vi kan fortsatt ikke si at bemanningen i norske barnehager er god, sier Handal. 

– Dispensasjoner kan uthule

Det ble også vedtatt en mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet om grunnbemanningen.  Utdanningsforbundet har vært svært kritisk til en slik dispensasjonsordning.

– Dette kan komme til å uthule normen. Vi har dårlige erfaringer med hvordan en dispensasjonsordning har fungert når det gjelder pedagognormen, sier lederen av Utdanningsforbundet.  

SV og Senterpartiet har ikke ønsket en dispensasjonsordning i denne normen. I debatten i Stortinget dag var også Arbeiderpartiet skeptiske.

– Ap mener det ikke skal være dispensasjon én dag lenger enn nødvendig. Når normen er innført mener vi adgangen til dispensasjonen skal fjernes, og helst før det, sa Aps Martin Henriksen.

Høyres Kent Gudmundsen trakk fram at det skal være vanskelig å få dispensasjon. Kunnskapsdepartementet har allerede sagt at økonomiske utfordringer ikke bør være grunn god nok for å få dispensasjon fra kravet til grunnbemanningen.

 Styrer i hver barnehage

Alle partiene i utdannings- og forskningskomiteen har vært opptatt av at styrers tilstedeværelse i barnehagen skal styrkes.

– Stedlig leder er et krav kommunene nå må følge opp, sa Frps Åshild Bruun-Gundersen under debatten i Stortinget.

Utdanningsforbundet har lenge jobbet for at hver barnehage skal ha sin egen styrer.

– Det Stortinget her nå sier, vil få stor betydning for mange barnehager som i dag må dele på en styrer med andre. Vi er glade for at Stortinget ser betydningen av pedagogisk ledelse, sier Handal.

Vikarbruk

Stortinget ber også regjeringen om å gjøre kravene til innkalling av vikarer tydeligere og strengere. Høyres Kent Gudmundsen understreket at dette skal gjelde både private og kommunale barnehager.

– I dag er det mange barnehager som venter alt for lenge med å sette inn vikarer når ansatte er borte. Så denne anmodningen er vi veldig fornøyd med på barnas vegne, sier Steffen Handal.

Finansiering og evaluering

I totimersdebatten om bemanningsnormen før den ble vedtatt, var det en stor diskusjon blant politikerne også rundt finansieringen av normen. KS har påpekt at det mangler drøyt 600 millioner kroner for å få innført bemanningsnormen i kommunale og private barnehager.

Under debatten kalte opposisjonen det en skandale at normen innføres uten at det legges nye midler på bordet. Regjeringspartiene argumenterte derimot for at normen allerede er fullfinansiert.

I kveld ble det klart at KrF har fått forhandlet fram 100 millioner kroner ekstra til innføringen av bemanningsnormen gjennom revidert nasjonalbudsjett. Partiet sier også at det vil forhandle videre med regjeringen om en opptrapping av midler de neste to årene.   

Les mer om pengene til bemanningsnormen her. 

Stortinget vedtok at regjeringen må «komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlige og private barnehageeiere, og som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager i løpet av overgangsordningen med varighet fram til 1. august 2019. Planen skal innrettes med sikte på en rettferdig fordeling mellom kommunene og bærekraftig økonomi i de små private barnehagene ved innføring av normen.»

I vedtaket om en bemanningsnorm ligger det også at normen skal evalueres.

– Vi regner med at det kommer en grundig evaluering etter relativt kort tid. Og vi mener at en evaluering må bidra til at ambisjonene for normen heves betraktelig, understreker Utdanningsforbundets Handal.

 Her kan du lese mer om stortingsvedtaket. 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet