Barnehagedagen 2019: «Jeg lurer på ...»

12. mars arrangeres Barnehagedagen 2019. Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager. Under slagordet: «Jeg lurer på ...» vil Barnehagedagen 2019 vies til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet.

Lek – undring - utforsking

Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder. For å lykkes med det må de ansatte bruke varierte arbeidsmåter, og ta utgangspunkt i barnets og barnegruppens behov. Det må gis plass og rom til barns nysgjerrighet, og ansatte må klare å fange opp barns ulike signaler og stimulere til undring og utforskning, skape engasjement, interesse og motivasjon til nye erfaringer, kunnskaper og opplevelser. Barnehagen skal være bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning. Barnehagen skal også legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.

En god anledning til å vise fram hvorfor barnehagen er viktig

Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter på Barnehagedagen. Denne dagen byr på et mangfold av aktiviteter landet rundt. Vi håper dere benytter muligheten den 12. mars til å vise fram hvordan akkurat dere arbeider for å ivareta og stimulere barns nysgjerrighet i deres barnehage.

Spre kunnskap!

Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre. Sammen må vi ta ansvar for å vise fram hvilken betydning barnehagen har for barn, og kvaliteten som legges ned i arbeidet i barnehagene.

Et sted å begynne?

For tips og inspirasjon – se nettsiden til Utdanningsdirektoratet

Følg med på nettsidene våre, der vil det legges ut nedlastbare plakater i ulike formater/språkformer, artikler om temaet og annen info.

Sett av dagen, dette blir spennende - lykke til med årets barnehagedag!

Med hilsen Arbeidsgruppa for Barnehagedagen

Hva er Barnehagedagen? Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.