Bli en grønnere tillitsvalgt

Hva med å arrangere en gå- og sykkelaksjon for kollegene dine? Og får dere også barna med på jobbens kildesortering?

Dette er bare noen av tiltakene du som er tillitsvalgt kan foreslå. 

Miljøtiltak er ikke bare noe de andre skal ta seg av.
Du som er tillitsvalgt kan ta egne grep som også involverer elevene, barnehagebarna og kollegene dine.

Et helt nytt ressurshefte fra Utdanningsforbundet gir deg kunnskap om klima- og miljøtiltak og forteller hvordan du som tillitsvalgt på alle nivåer kan bidra til at arbeidsplassen blir mer klima- og miljøvennlig.

Et bærekraftig arbeidsliv dreier seg ikke bare om nye arbeidsplasser i grønne næringer. Det dreier seg også om at nåværende arbeidsplasser blir mer bærekraftige og klimavennlige.
Og Utdanningsforbundet ønsker å bidra, både sentralt og lokalt.

Diskuter miljø

En god start for deg som tillitsvalgt er å få opp diskusjoner om miljø i klubben din og få støtte fra andre medlemmer om tiltak, heter det i det nye ressursheftet. Dette kan bidra til at miljøkravene både blir sterkere og mer legitime.

Tillitsvalgte har både rett til å få informasjon om og til å drøfte det som angår de ansatte. Og du kan komme med forslag til drøftingssaker, på lik linje med arbeidsgiveren din. Dermed kan også du fremme forslag om miljø- og klimatiltak.

Her er eksempler på miljøtiltak tillitsvalgte kan foreslå. I ressursheftet finnes flere tips:

Gi grønne råd  

BYGGEMATERIALER, OPPVARMING OG VENTILASJONSSYSTEM: Tenk klimavennlige løsninger ved nybygg eller ombygging

BEDRE RUTINER FOR KILDESORTERING: Søppel står for en stor andel av klimagassutslippet til en arbeidsplass. Bidra til mindre ved gjenbruk, gjenvinning og resirkulering. Eksempelvis kan noe så enkelt som å merke avfallsbøtter med symboler/tegninger, slik at også barnehagebarn og elever kan delta i kildesortering, gjøre sitt.

BEDRE RUTINER FOR TEMPERATUR-REGULERING OG BELYSNING: En start kan være å gjennomføre en analyse av energiforbruket som går med til belysning, ventilasjon, oppvarming, kjøling og liknende.

MILJØ- OG KLIMAHENSYN NÅR NYTT UTSTYR/NYE TJENESTER SKAL KJØPES INN: Legg eksempelvis vekt på at produktene skal ha lang levetid, lavt energiforbruk, langsiktig tilgang til reservedeler og at materialene kan gjenvinnes.

GÅ- OG SYKKELAKSJONER: Arrangere dette på jobben din. Det er bra for å bedre folks helse og reduserer dessuten klimautslippene

MILJØSERTIFISERING: Stadig flere virksomheter velger å bruke et offisielt anerkjent miljøledelsessystem med tredjeparts sertifisering, såkalt miljøsertifisering.

Her kan du lese hele det nye heftet «Klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen – ressurshefte for Utdanningsforbundets tillitsvalgte».