Avklaringer om pensjon i KS-oppgjøret

Foto: Eli Kristine Korsmo

Natt til 1. mai kom partene i kommuneoppgjøret til enighet i hovedtariffoppgjøret. Partene er enige om to viktige spørsmål knyttet til pensjon.

Publisert 04.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Forutsatt at det framforhandlede forslaget til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte blir akseptert av hovedsammenslutningene, åpnes det i hovedtariffavtalen for at krav knyttet til avtalen kan fremmes i mellomoppgjøret 2019 dersom en av partene krever det.

– Det er ikke tale om en omkamp om det som er avtalt i år, men pensjonsavtalen slår fast at partene kan endre avtalen ved store uforutsette endringer i forutsetningene, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Endringer som kan utløse dette kan være endringer i AFP-ordningen i privat sektor. Ny AFP i offentlig sektor er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor.

Dette er en viktig avklaring som gjør at vi allerede i neste års mellomoppgjør kan fremme krav om pensjon. I mellomoppgjør er det normalt bare økonomi som blir forhandlet. Derfor er det bra at vi allerede nå vet at vi kan stille krav, for eksempel om et såkalt slitertillegg, allerede neste år.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Han mener dette er viktig for medlemmer å være klar over når de nå gjennom uravstemningen skal ta stilling til avtalen om tjenestepensjon.

Helsefremmende og forebyggende tiltak

KS, Unio kommune og de andre hovedsammenslutningene er også blitt enige om at det skal settes ned en partssammensatt gruppe som i tariffperioden (2018-2020) skal drøfte og vurdere hvordan helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid kan bidra til en reell mulighet for et lengre yrkesliv, og vurdere tiltak knyttet til dette.

Handal er også godt fornøyd med at dette er kommer på plass og at det er enighet om dette arbeidet.

– Jeg er glad for at Unio fikk gjennomslag for dette kravet. Det er viktig at vi sammen med arbeidsgiversiden raskt begynner arbeidet med å se hvordan det bedre kan legges til rette med helsefremmende og forebyggende tiltak for å gjøre det mulig for arbeidstakere å stå lengre i yrkeslivet, slik Stortinget har forutsatt gjennom levealdersjusteringen i Folketrygden, sier han.

Tiltak for et lengre yrkesliv handler ikke bare om å forebygge helseskader. For at ansatte skal ha reell mulighet til å stå lenger i arbeid må tiltakene også være helsefremmende. Det handler blant annet om selvbestemmelse og muligheten for faglig og personlig utvikling gjennom hele yrkeslivet.

Oppfordrer til å stemme

Det pågår for tiden en uravstemning om den framforhandlede avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Fristen for å avgi stemme er tirsdag 15. mai.

Jeg oppfordrer medlemmene til å sette seg inn i dagens ordning, hva som ligger i den nye avtalen, og så ta valget om de vil stemme ja eller nei.
Steffen Handal

Sentralstyret i Utdanningsforbundet og styret i Unio har vedtatt at de vil anbefale den framforhandlede avtalen.

– Vi velger å anbefale den på grunn av helheten. Den framforhandlede avtalen gir flertallet en bedre pensjonsordning enn den avtalen som gjelder i dag, selv om det er elementer vi ikke er fornøyd med, sier Handal.