– Vil legge til rette for debatt

Hilde W. Afdal er valgt til ny leder i Lærerprofesjonens etiske råd. Målet framover er i større grad å presentere etiske problemstillinger fra ulike synsvinkler.

– Ytringsfrihet og bruk av digitale verktøy er to temaer rådet kommer til å jobbe videre med framover, forteller Hilde W. Afdal, nyvalgt leder for Lærerprofesjonens etiske råd og professor ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold.

Hun håper rådet kan bidra mer til å belyse ulike sider ved etiske spørsmål, som ledere og lærere kan ta i bruk når de skal drøfte og konkludere enkeltsaker i sine pedagogiske kontekster.
På sitt forrige møte fikk rådet presentert evalueringsrapporten om seg selv; «Evaluering av Lærerprofesjonens etiske råd». Den viste seg å være både nyttig og konkret for det videre arbeidet.

– Den gir oss et løft til å videreutvikle rådet, og jeg synes rapporten var mer konkret enn forventet. Vi kommer til å følge rådene, og legge til rette for brede debatter og i større grad presentere etiske problemstillinger fra ulike synsvinkler. På den måten kan lærerne selv vurdere og ta kvalifiserte, profesjonelle beslutninger, sier Afdal.

Jeg ser fram til å jobbe med rådet. Nå mener jeg vi har landet og er ferdige med å være nye. Hilde W. Afdal, leder for Lærerprofesjonens etiske råd.

Vil utvikle ressurser

– Vi har for eksempel fått en del henvendelser om ytringsfrihet. Vi har derfor utfordret flere til å skrive om dette temaet ut fra ulike synsvinkler, både lærere, ledere, filosofer og jurister. Disse tekstene vil vi legge ut på nettsiden, sier hun, og forklarer at rådet ønsker å bruke nettsidene og sosiale medier mer aktivt framover.

– Jeg ser fram til å jobbe med rådet. Vi har brukt mye tid til å finne ut av hva rådet skulle være. Det var helt nytt i Norge, og vi hadde et vidt mandat og ingen hadde erfaring med akkurat dette. Nå mener jeg vi har landet og er ferdige med å være nye, forklarer lederen.

I arbeidet framover vil rådet både ta opp de sakene det ser er aktuelle, samtidig som det vil følge opp de sakene det får henvendelser på. Det kommer også saker som må behandles konfidensielt.

Mange henvendelser

Samtidig får rådet mange henvendelser fra ulike nivåer i Utdanningsforbundet om å komme på møter, konferanser og liknende for å snakke om ulike tema.

– Vi ønsker gjerne å komme ut, og vi merker at nå som det nærmer seg landsmøtet har vi fått flere henvendelser fordi folk ønsker å høre mer om rådet. Så vi fordeler oppdragene mellom oss ut fra hvilken kompetanse vi har, forteller hun.

Rådet vil også gjøre en henvendelse til de andre lærerorganisasjonene med ønske om at flere enn Utdanningsforbundet skal stå bak.

– Jeg mener det ville være en styrke for rådet dersom vi hadde fått til det, sier hun.