– Viktig å stå sammen i samme forbund

En dame med grønn genser og langt, grålig hår gestikulerer med armene og snakker. En annen dame sitter ved siden av henne.
Magnhild Blaavarp, til venstre, og Torunn-Helene Bakka er henholdsvis lokallagsleder og lederrepresentant i Utdanningsforbundets lokallag i Nore og Uvdal. Begge mener det er viktig at lærere og ledere er medlem i samme forbund. Foto: Eli Kristine Korsmo

I Nore og Uvdal er alle lederne i barnehage og grunnskole medlemmer i Utdanningsforbundet. – Vi føler at vi blir godt ivaretatt, sier rektor Torunn-Helene Bakka.

Publisert 14.02.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Bakka er lederrepresentant i Utdanningsforbundets lokallagsstyre i Nore og Uvdal. Hun mener det er viktig å stå sammen.

– Sammen er vi sterke, sier Bakka, som til daglig er rektor ved Rødberg skole, en skole med om lag 200 elever på 1.-10. trinn.

Sammen med hovedtillitsvalgt og lokallagsleder Magnhild Blaavarp er hun på samling i Drammen for alle lederrepresentanter og lokallagsledere i fylket. Tema er Utdanningsforbundet lederoffensiv og hvordan rekruttere og beholde ledermedlemmer i forbundet.

Les mer om lederoffensiven

Hovedtillitsvalgt er nøkkelperson

I Nore og Uvdal kommune er alle lederne i barnehage og grunnskole medlemmer i Utdanningsforbundet. Kommunen, som ligger øverst i Numedal i Buskerud, har om lag 2500 innbyggere, tre barnehager og to grunnskoler.

– Vi som er ledermedlemmer i lokallaget føler at vi blir godt ivaretatt. Jeg deltar ikke på klubbmøtene, men har et nært forhold til den arbeidsplasstillitsvalgte. Jeg har også et tett og nært forhold til hovedtillitsvalgt. Den hovedtillitsvalgte er en nøkkelperson. Hun er synlig, og en du kan drøfte ting med, sier Bakka.

 

Sammen er vi sterke. Torunn-Helene Bakka, rektor og lederrepresentant

 

Felles samfunnsmandat

Bakka har aldri opplevd at det har vært noe problem å være medlem i samme organisasjon som de hun er satt til å lede.

– Jeg tror ikke det er heldig at skoleledere eller andre ledere er medlem i organisasjoner som skal ta vare på deres særinteresser, sier hun, og forklarer videre;

– I skolen er vi alle ledere, lærerne er ledere i klasserommet, og jeg er leder for dem. Vi er alle i et tilsettingsforhold og vi har samme samfunnsmandat og felles interesser og mål. Skolelederne føler at vi er en del av kollegiet, men at vi har fått et særlig ansvar. Jeg tenker ikke at vi sitter på hver vår side av bordet, det skaper ikke et godt klima. Vi er så klart ikke enige om alt, men vi klarer å finne felles løsninger, sier hun.

Sosialt fellesskap

Blaavarp mener det viktigste er de signalene de sender ut om at lederne er en del av Utdanningsforbundet og at de ønsker å ha dem der. Lederne blir invitert med på alle sosiale samlinger. Foran lønnsforhandlingene rådfører hun seg med lederne for å kunne ivareta dem best mulig. De fleste lederne i kommunen har vært ledere og medlem i mange år. Nå nærmer flere av dem seg pensjonsalder.

– Derfor blir det spennende framover, både om vi klarer å finne gode nok søkere til stillingene og om vi klarer å rekruttere eller beholde de nye i forbundet. Jeg synes det er viktig at Utdanningsforbundet har satt ledermedlemmene på dagsorden og synliggjør at vi gjør mye for dem, avslutter hun.