– Gratulerer med dagen!

Portrettbilde av en smilende Steffen Handal.
Utdanningsforbundet gratulerer med 1.mai. – Bruk dagen til å markere ytringsfrihet og solidaritet, oppfordrer Steffen Handal. Foto: Stig Weston

– I dag oppfordrer jeg våre medlemmer til å bruke, verne om og markere ytringsfriheten, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Publisert 01.05.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det er ikke minst med bakgrunn i Malkenes-saken, som har gått i media de siste ukene, at Handal trekker fram dette temaet på 1.mai.

– Også i Norge i 2018 må vi minne om verdien av ytringsfrihet og kjempe for å bevare den, sier Handal.

Elevene ble anonymisert

Simon Malkenes, som er lærer på en Oslo-skole, anonymiserte elevene da han fortalte om hvordan en time kunne arte seg.

– Hans ærend var å problematisere et karakterbasert opptakssystem som skaper store problemer for nettopp elevenes læringsmiljø på mange skoler i Oslo. At dette var hans hensikt og budskap, kan det ikke herske tvil om, fastslår Handal.

– Hvordan kan lærere tro at de kan ytre seg i framtida, når ledelsen i etaten ikke engang er villige til å se at ytringsfrihet er et tema i denne saken, spør Handal.

Han mener hendelsen fra Oslo-skolen ikke er unik.

Kommunene knebler de ansatte

En undersøkelse som Fafo gjorde i fjor viser at over halvparten av landets kommuner mener det ikke er akseptabelt at deres ansatte ytrer seg kritisk om kommunen i media. 51 prosent av kommunale ledere ønsker ikke at ansatte skal kritisere kommunen i media, delta i markeringer mot kommunen de jobber i eller ytre seg om forhold på arbeidsplassen.

Dette er svært alvorlig. Det viser at situasjonen for ytringsfriheten i Norge ikke er så god som vi kanskje tror at den er. Altfor mange blir kneblet. Man skal ikke trenge å være redd for å ytre seg.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet


35 prosent av de spurte svarer at det ikke er greit at ansatte deltar i markeringer mot kommunen de jobber i.

– Her avdekkes dårlige holdninger, som samsvarer med funn i undersøkelser vi selv har gjort, forteller Handal.

Redde for reaksjoner

I 2012 gjennomførte Respons Analyse en undersøkelse på oppdrag for Utdanningsforbundet om ytringsfrihet for lærere. 29 prosent av lærerne svarte at de er helt eller delvis uenig i påstanden «Jeg kan delta i den offentlige utdanningsdebatten, også eksternt og i mediene, uten å møte negative reaksjoner fra rektor eller lokale skolemyndigheter». Hele 33 prosent av lærerne svarte at de var usikre på om de ville møte negative reaksjoner.

– Dette viser at usikkerheten er stor blant lærerne når det gjelder om man har lov til å delta i den offentlige debatten om vanskelige ting på jobben. Det gjør at de ikke deltar i debatter som de kunne tilført viktig kunnskap til, fastslår Handal.

69 prosent av de lærerne som i utgangspunktet ikke mener de kan uttale seg uten å møte negative reaksjoner, oppgir at de i stor eller noen grad ville deltatt mer i den offentlige utdanningsdebatten, dersom de følte seg trygge på støtte fra rektor og lokale skolemyndigheter.

– Her ser vi hvor viktig det er med en ledelse som skjønner at ytringsfrihet ikke bare er et ord til bruk i festtaler, sier Handal.

Også vanskelig for rektorer

Det står heller ikke så bra til med ytringsfriheten til rektorer og skoleledere:

Respons Analyse gjorde en undersøkelse på oppdrag for Utdanningsforbundet i 2015 om rektorers og skolelederes vurdering av i hvilken grad ledere i skolen kan ytre seg i offentligheten om kommunens/fylkeskommunens utdanningspolitikk.

To tredjedeler (67 prosent) av alle rektorene og skolelederne i denne undersøkelsen mener at det i mindre, liten eller ingen grad er aksept for at de kan gå ut offentlig og uttrykke seg kritisk til skoleeiers utdanningspolitikk og prioriteringer.

– Problemet med manglende ytringsfrihet er altså ikke bare noe som rammer våre lærere, men også våre rektorer og ledere. Dette rammer hele profesjonen, mener Handal.

I Utdanningsforbundets profesjonsetiske plattform står blant annet følgende:

Profesjonen skal bruke ytringsfriheten og delta aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer.

Videre står det at vi skal ta ansvar og varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet