- For mye kartlegging i skolen?

Er det for mye kartlegging i skolen? Hvem skal bestemme hva som skal kartlegges? Er kartleggingsprøvene gode nok? Dette er spørsmål som ble diskutert på et seminar 24. september i forbindelse med Forskningsdagene 2018.

Representanter fra skolen, støttesystemet og forskningen deltok. Fra Utdanningsforbundet bidro Thom Jambak, sentralstyremedlem og leder for utdanningspolitisk utvalg.

Under finner du lenken til dette arrangementet, og her kan du se at lærere og forskere kanskje ikke er så uenige om kartlegging som man skulle tro.

 

Om seminaret

Basert på kartlegging av elevers skolefaglige og sosiale ferdigheter tas det beslutninger med store konsekvenser for utvikling og læring. Men; kvaliteten av instrumenter som brukes i skolens barnetrinn er mangelfullt dokumentert.

1. Anne Arnesen og Monica Melby-Lervåg diskuterer forbedringsmuligheter.

2. Paneldebatt med

  • Terje Ogden, professor ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU)
  • Anne Line Holen, leder av PP-tjenesten i Ski kommune
  • Marit Medalen, lærer Bøleråsen skole i Ski kommune
  • Arne Holte, professor ved Psykologisk institutt
  • Thom Jambak, Utdanningsforbundet
  • Jostein Andresen Ryen fra Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) som utvikler nasjonale prøver

Hør Lærerrommet om kartlegging og tester

Utdanningsforbundet har tidligere gitt ut en egen podkast om nasjonale prøver og kartlegginger og hva testkulturen gjør med klasserommet. 

Hva gjør nasjonale prøver med skolen? Endres den? Og hva med elevene, blir de bedre på skolen av å bli testet og kartlagt? Dette er blant spørsmålene du får svar på når du lytter på nyeste episoden av Lærerrommet. Gjester i denne episoden er førsteamanuensis Sølvi Mausethagen  ved storbyuniversitetet OsloMet og leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Mausethagen og kolleger ved Universitetet i Oslo og Universitetet SørØstNorge har i flere år jobbet med prosjektet PraDa der de har forsket på bruken av elevresultater og elevdata i norske skoler og kommuner.  

Les mer om podkasten og lytt til programmet ved å klikke her.