Her er årets vinnere av klimaprisen!

Omvikdalen skule og lærerutdanningen ved NMBU får Utdanningsforbundets klimapris.

Prisen ble delt ut på Klimaseminaret 2017 i Lærernes hus mandag 30. oktober.

– Årets to vinnere går foran og viser hva som er mulig å få til. De bidrar til både økt kunnskap og større handlekraft, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, som har ledet juryen.

Juryens begrunnelse for utvelgelsen av de to vinnerne

Omvikdalen skule

I Kvinnherad kommune i Hordaland ligger barneskolen Omvikdalen skule. Denne skolen har utmerket seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling over tid.

IElev ved Omvikdalen skule gjør klar en solfanger. Foto: Omvikdalen skule tillegg har skolen deltatt i et internasjonalt Erasmus-prosjekt om solenergi kalt "Sunny side up", og dette har skapt et stort engasjement for fornybar energi blant elever, lærere og foreldre.

Elevene har vært med på å bygge solfangere og lage utstyr for oppvarming og sirkulering av vann til et drivhus. Der har de dyrket blant annet jordbær, tomater og agurk, og de har sammenlignet resultatet med avlingen hos skoler i andre land.

– Omvikdalen skule har gjort en ekstra innsats og er til inspirasjon for andre, sier Handal.


Lærerutdanningen ved NMBU

Ved siden av Omvikdalen skule er det lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), plassert i Ås i Akershus, som får klimaprisen i år.

– Lærerutdanningen ved NMBU er en spydspiss innen utdanning for bærekraftig utvikling. De har nedlagt et stort arbeid på dette området, og viser vei for andre, sier Handal.

NMBUs lærerutdanning var den første i Norge som satte seg et overordnet mål om at de skulle utdanne lærere som kan bidra til bærekraftig utvikling. Klima og bærekraft er gjennomgående i all lærerutdanning og prioriteres også i etterutdanningen. NMBU har betydelig utadrettet virksomhet knyttet til kurs, seminarer og konferanser om utdanning for bærekraftig utvikling.

Lærerutdanningen legger vekt på at studentene skal lære om klima og bærekraft både i teori og praksis, og legger opp til eksemplarisk undervisning med studentaktive arbeidsmåter.

Lærerstudenter ved NMBU på tur. Foto: NMBU

50.000 til hver

De to vinnerne får 50.000 kroner hver. Disse prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke prisvinnernes videre klimaarbeid. Premiene blir finansiert av midler som er satt av til samfunnsnyttige formål gjennom medlemsforsikringsavtalen mellom Utdanningsforbundet og forsikringsselskapet Tryg.

Juryen består av representanter fra Utdanningsforbundet, Tryg og Naturvernforbundet.

Les mer om tidligere års vinnere her.