Vil ikke forplikte seg til nok barnehagelærere

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet (til venstre) og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til høyre, er uenige om viktigheten av at det innføres en norm for antall barnehagelærere i barnehagene. Foto: Hong Pham, Kunnskapsdepartementet.

Høyre vil sikre flere voksne i barnehagen, men vil ikke forplikte seg til 50 prosent barnehagelærere, skriver NTB. For lite ambisiøst, mener Utdanningsforbundet.

Publisert 21.08.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I valgkampen har Høyre lovet å innføre en norm for voksentetthet i barnehagen i løpet av få år. Men partiet vil ikke forplikte seg på det mangeårige kravet fra sektoren om at minst 50 prosent av de voksne skal være barnehagelærere. Kun ha det som mål.

- Vårt mål er at halvparten skal være barnehagelærere. I dag er praksis 36-37 prosent og etter dette barnehageåret vil andelen øke til 44 prosent på grunn av nye midler til barnehagene, sier Isaksen til NTB.

Les hele NTB-saken her (gjengitt i Tidens Krav) 

Ikke forpliktende nok med mål

Det reagerer leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet på, som mener det er et hav av forskjell på å innføre en lovfestet norm og å sette et mål.

- Statsråden selv har jo flere ganger fremhever barnehagen som det første, viktig skrittet i utdanningsløpet, men for at barnehagen skal være det, er kvalifiserte barnehagelærere helt avgjørende, sier han til NTB.

Han viser også til en ny undersøkelse Utdanningsforbundet har gjort blant sine medlemmer i barnehagene der over halvparten svarer at målet om 50 prosent barnehagelærere i liten grad følges opp lokalt.  

- Når det har vært så mye oppmerksomhet rundt dette kravet, og det egentlig er et flertall i Stortinget for å øke barnehagelærerandelen, så er det jo deprimerende å se at det ute i kommunene ikke satses på flere barnehagelærere. Så lenge det ikke settes et tydelig krav, viser tallene at kommunene heller sparer penger på å ansette billige ufaglærte enn barnehagelærere, sier Handal.

Han synes det er spesielt merkelig at det er Høyre, som i utdanningspolitikken legger så stor vekt på kompetanse og kvalitet hos lærerne, ikke setter en mer ambisiøs pedagognorm for barnehagene.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet