Vi skal samarbeide om profesjonsutvikling

Foto: illustrasjonsfoto

Utdanningsforbundet, KS og Skolelederforbundet vil styrke profesjonsfellesskapet i barnehager og skoler.

Publisert 27.01.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Sammen med KS og Skolelederforbundet har Utdanningsforbundet fått laget et hefte som kan inspirere og være til nytte i arbeidet med profesjonsutvikling. Det ble lansert på et felles frokostseminar 27. januar.

Heftet «Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole».

Opptak av frokostseminaret «Sammen om den gode utdanningsledelse». Foredrag med blant andre Aslaug Kristiansen, Eirik Irgens, Kjell Åge Gotvassli og Knut Roald.

Styrke profesjonsfellesskapet

KS, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet har et felles ønske om å styrke profesjonfellesskapet. KS og Utdanningsforbundet ga i 2011 ut heftet «Sammen om god utdanningsledelse». Det nye heftet om profesjonsutvikling legger i større grad enn tidligere vekt på det profesjonelle læringsfellesskapet og profesjonalisering innenfra.

De tre organisasjonene ønsker å se på hvordan de tillitsvalgte og profesjonen, inkludert barnehageledelsen og skoleledelsen, kan samarbeide om utviklingsprosesser. Hvilke utfordringer og muligheter ligger i å utvikle et profesjonsfellesskap sammen?

– Dette handler om å gå sammen for god utdanningsledelse. Ledelse er en forutsetning for å få utviklet gode profesjonsfellesskap, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Profesjonalisering innenfra

I 2016 la et ekspertutvalg frem rapporten «Om lærerrollen», og utvalget var opptatt av hvordan denne rollen, lærerprofesjonen og profesjonsfellesskapet kan utvikles og styrkes.

I det nye heftet vises det flere steder til denne rapporten, og det står blant annet:«Ekspertutvalget anbefaler at ledelsens rolle som mentor for profesjonelle yrkesutøvere som inngår i et profesjonsfellesskap, bør styrkes, at fellestid i større grad bør brukes på arbeid som er ment å styrke kvaliteten på praksis, og at det må legges til grunn en aksept for profesjonelt handlingsrom.»

Vil bidra til gode prosesser

Som det også heter i heftet, er det slik at «God utdanningsledelse som skal legge grunnlag for involvering, medskaping og kvalitetefremmende arbeid, krever mye av både ledelsen og de tillitsvalgte».

– Lærerrolleutvalget har skapt vind i seilene for uttrykket profesjonalisering innenfra. Det er vi glade for. Det ligger en anerkjennelse av lærerprofesjonen der – sammen med en klargjøring av ansvar. Vår yrkesutøvelse må hele tiden utvikles, sier Handal og fortsetter:

– På vegne av over 8000 ledermedlemmer og 162 000 andre medlemmer vil jeg si at vi skal gjøre vårt for å få til gode prosesser for profesjonsutvikling. Vi ønsker for eksempel å få til regionale og lokale seminarer og stimulere til aktiviteter ute på kommune- og arbeidsplassnivå.