Vi får en minstenorm for lærertetthet!

Krf har kjempet fram en minstenorm i forhandlinger med regjeringen. – Dette er helt fantastisk, sier Steffen Handal.

I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2018 fikk Krf inngått en avtale med Høyre, Frp og Venstre om en minstenorm for lærertetthet. Den skal gjelde på skolenivå, helt i tråd med det Utdanningsforbundet har jobbet for i mange år.

– Dette er en merkedag for skolen og elevene! Innføringen av en slik nasjonal minstenorm for lærertetthet kan få stor betydning, og sikre at penger bevilget til økt lærertetthet blir til lærere. Flere lærere i skolen vil gjøre det mulig å ha mindre klasser og gi mer tilpasset undervisning, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Norm på skolenivå

Avtalen innebærer at regjeringen nå må innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Fra høsten 2018 skal det være «1 lærer per 16 elever i 1.-4. klasse» og «1 lærer per 21 elever i 5.-10. klasse».
Videre sier avtalen at «fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.-10. klasse». Krf forklarer dette slik på sin nettside: Lærernormen innføres delvis i 2018, og med full virkning i 2019. 

Avtalen bygger på Krfs modell, som – i likhet med Utdanningsforbundets – gjelder for ordinær undervisning. Det vil si at timer til spesialundervisning og særskilt språkopplæring holdes utenfor.

Takk til mange

– En fantastisk stor takk til Krf som har kjempet fram en minstenorm for lærertetthet! Takk også til SV, som har gjort en stor innsats her tidligere, og andre partier som har kjempet for en norm og gjort dette mulig, sier Handal og fortsetter:

– Og sist men ikke minst. Takk til alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundet som har jobbet målrettet i mange år for å nå dette målet. Dette er helt fantastisk.

Les mer om hvorfor Utdanningsforbundet har arbeidet for en minstenorm for lærertetthet

Har du spørsmål om lærernormen? Her får du noen svar. 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet