Verktøykasse mot økt kommersialisering

Portrett av Steffen Handal med grønn bakgrunn
– Utdanningsforbundet ønsker at offentlige velferdsmidler til barnehager og skoler kommer barn og unge til gode, ikke private investorer, sier Steffen Handal. Foto: Stig Weston

Nå lanserer Utdanningsforbundet et eget ressurshefte for å hjelpe tillitsvalgte med arbeidet mot økt kommersialisering av utdanning.

Publisert 24.08.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det nye ressursheftet til Utdanningsforbundet er først og fremst beregnet på tillitsvalgte i alle ledd i organisasjonen.

– Vi håper heftet vil bli et redskap for våre tillitsvalgte til å hindre økt kommersialisering av skoler og barnehager, sier Handal.

Praktisk håndbok

Ressursheftet tar for seg alt fra hvordan man kan påvirke politikere til mediearbeid og lovverk.
Det skal også skolere tillitsvalgte. Vi har blant annet forsøkt å rydde og forklare begrepsbruken. For eksempel hva som er forskjellen mellom kommersielle og ideelle innen private utdanningsinstitusjoner.

–Tanken er at heftet skal være en enkel og praktisk håndbok for våre tillitsvalgte. Her skal de få tips og råd om hvordan de jobber praktisk og effektivt mot økt kommersialisering, forteller Handal.

Likeverdighet mellom private og offentlige

Mange av Utdanningsforbundets medlemmer arbeider i private barnehager og forbundslederen er klar på at dette er et arbeid for å bedre deres arbeidsvilkår også.

– Ansatte i private barnehager og skoler skal ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige barnehager og skoler, sier han.

Nasjonalt og globalt arbeid

Økt privatisering og kommersialisering er en stor utfordring for utdannere i hele verden.

– For å lykkes i arbeidet må vi jobbe både globalt og nasjonalt, understreker Handal. På nasjonalt nivå må alle nivåer i Utdanningsforbundet bidra. Vi må delta i debatter, bygge allianser og drive aktivt påvirkningsarbeid. Ressursheftet er en hjelp i dette arbeidet, sier han.

Barn framfor profitt

– Vi mener at hver eneste krone bevilget til utdanning skal komme barn, elever, studenter og ansatte til gode. Å bruke offentlige midler til å betale slik at private aktører i barnehage- og skolesektoren, kan ta ut urimelig høy profitt og registre sine selskaper i skatteparadiser er uakseptabelt - i Norge og i resten av verden, , understreker Handal.

Han mener velferdstjenester som skole og barnehage ikke skal være en handelsvare.

– Utdanning er for viktig til å overlates til kommersielle krefter. Vi vil at innholdet og det pedagogiske arbeidet i barnehager og skoler skal styres av pedagoger, ikke av kommersielle selskap, avslutter Handal.


Her kan du laste ned heftet