Usant, Finborud!

Leder Ragnhild Lied i Unio og leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Foto: Unio og Utdanningsforbundet.

Unio og Utdanningsforbundet svarer i dette innlegget på beskyldninger fra SL-leder Anne Finborud.

Publisert 13.09.2017

SL-leder Anne Finborud beskylder i Klassekampen 11/9 Unio og Utdanningsforbundet for å ha en allianse med Torbjørn Røe Isaksen. Hun påstår at vi ikke er partipolitisk uavhengige, men gjør det vi kan for å legge til rette for høyrepolitikk. Finboruds innlegg er løgnaktig og egnet til å skape splid mellom fagorganiserte lærere. Det vil hun ikke lykkes med.

Unio og Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengige. Men vi har en tung politisk rolle. Vi vil alltid etablere best mulig samarbeid med sittende regjeringer og spesielt med statsråder som i særlig grad er viktige for oss. Dette gjør vi uavhengig av om regjeringen utgår fra høyre- eller venstresiden. Og vi har ingen vanskeligheter med å bekrefte at vi samarbeider godt også med den sittende kunnskapsministeren.

Vår intensjon med samarbeidet er selvsagt å påvirke hele politikken i en retning våre medlemmer er tjent med. Den retningen vi ønsker, står å lese i våre organisasjoners politiske grunnlagsdokumenter. Den har oppslutning blant det overveldende flertall av lærere her i landet.

Utdanningsforbundet legger naturligvis stor vekt på å påvirke utdanningspolitikken. Dette politiske påvirkningsarbeidet er ikke, som Finborud synes å tro, noe ensidig partsanliggende hjemlet i avtaleverket. Selvsagt hører slike tema også hjemme i formelle drøftingsarenaer, men politisk påvirkningsarbeid kan aldri begrenses til kun å foregå der. Det ville medlemmene våre tape stort på.

Finboruds påstander om at Utdanningsforbundet står bak «superlærere», avskilting av lærere og en avvikling av dialogen etter lærerkonflikten er usanne. Dette lar seg enkelt kontrollere ved å sjekke våre politiske utspill knyttet til disse sakene. Vi gikk ikke inn for et ekspertutvalg om lærerrollen fordi vi ville hindre partsdialogen. Vi gjorde det fordi vi mente at et slikt utvalg ville kunne gi oss verdifull drahjelp i arbeidet med å skape økt forståelse for hva lærernes yrkesutøvelse faktisk innebærer av utfordringer. Det fikk vi rett i.

Berlinavtalen handlet om å gi lærerprofesjonen økt innflytelse over egen kompetanseutvikling. Det var et initiativ Utdanningsforbundet tok etter at lærernes internasjonale organisasjon EI (Education International) og OECD arrangerte en felles konferanse i Berlin der fagforeningsledere og regjeringsrepresentanter deltok. Utdanningsforbundet samarbeidet med departementet om en skisse for hvordan dette kunne realiseres. Dessverre vendte SL tommelen ned for dette prosjektet. Det har ikke lærerne tjent på.

Innlegget ble publisert i Klassekampen 13. septemeber 2017.

(Innlegget til Finborud ble publisert i Klassekampen mandag 11.september 2017. Det finnes også på nettsiden til Skolenes landsforbund).

Signert

Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet