Unio: Høyre skremmer om regulering av pensjon

Bilde av sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.
Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio mener Høyre skremmer med beregninger om at pensjonister kan tape mye på å regulere alderspensjonen. Foto: Unio

Det er skuffende at Høyre avviser Arbeiderpartiets forslag om å regulere alderspensjonene med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Ikke nok med det; Høyre skremmer med «beregninger» som viser at pensjonistene kan tape titusener på forslaget, skriver Unios sjeføkonom Erik Orskaug i et innlegg i Dagsavisen.

Publisert 06.09.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I innlegget i Dagsavisen heter det videre: Unio har lenge vært opptatt av at dagens regulering treffer dårlig, den skaper misnøye, svekker oppslutningen om Pensjonsreformen og virker motsyklisk i forhold til konjunkturene.

Årsaken til misnøyen er lav reallønnsvekst i flere år. Det har gitt pensjonistene reell nedgang i pensjonene tre år på rad. Forslaget om å regulere pensjonene direkte med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten ble foreslått av hovedorganisasjonen Unio i årets trygdeoppgjør. En slik regulering vil føre til at pensjonistene går i pluss når lønnstakerne går i pluss, og er ikke et brudd med Pensjonsreformen slik enkelte hevder.

Etter Pensjonsreformen i 2011 var reallønnsveksten høyere enn 1,5 prosent og pensjonistene kom bedre ut med dagens regulering. De tre siste årene har det vært motsatt. Lav eller negativ reallønnsvekst har gitt tre år med reell nedgang i alderspensjonene. Alle politiske partier som støtter Pensjonsreformen burde ha en interesse av å redusere denne formen for støy og styrke oppslutningen om reformen. Og det bør gjøres så raskt som mulig, Statistisk sentralbyrå (SSB) spår relativt lav reallønnsvekst i 2018 og 2019 også. Jeg er skuffet over at et parti som Høyre etter flere år med «reguleringsturbulens» ikke ser disse økonomiske argumentene.

Unios, og nå Aps forslag, om å regulere pensjonene med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst vil sikrer større forutsigbarhet, men uansett vil størrelsen på reallønnsveksten avgjøre hvor god reguleringen av pensjonene blir. Reallønnsveksten tar seg nå opp, men i SSBs siste framskrivninger når den 1,5 prosent først i 2020. Og de færreste tror vi kommer tilbake til gamle høyder med reallønnsvekst mye over 1,5 prosent.